Nejdůležitější pojistnou smlouvou by proto na základě jednoduché logiky mělo být životní pojištění. Tu sice uzavřela větší část populace, ale navzdory tomu Česká republika stále zaostává za některými vyspělejšími zeměmi Evropské unie.

Podle údajů České asociace pojišťoven se počet smluv životního pojištění již několik sledovaných období snižuje za poslední tři měsíce například o 37 tisíc na 6,24 milionu. Alespoň že se zvyšuje průměrná výše pojistného na jednu smlouvu. Jedná se tak o opačný vývoj než u neživotního pojištění, kde roste počet smluv, ale naopak klesá průměrné pojistné.

Jistoty a rizika

Mnozí lidé důležitost životního pojištění stále podceňují. Buď ho nemají vůbec, nebo jsou jejich častým a významným motivem pořízení jiné faktory než krytí rizik. Mnohdy si tuto dlouhodobou smlouvu pořizují zejména kvůli spoření, respektive zhodnocení úspor. Životní pojištění tak často nahrazuje investování.

Hlavním motivem sjednání životního pojištění by mělo být krytí rizika úmrtí a závažných onemocnění či zranění. Investiční životní pojištění bývalo svého času zajímavým produktem, ovšem dnes na spoření a investování existují vhodnější nástroje. Navíc dnes už ani neplatí „ukrytí" peněz v pojišťovně před exekutory či bývalým partnerem v případě rozvodu. Nechte proto životní pojištění, aby plnilo svou primární roli, a to je krytí různých druhů rizika.

Pojištěn má být každý člověk, který zajišťuje hlavní příjem domácnosti. Když se s takovou osobou něco stane, dochází k velkému výpadku příjmů, což může být pro leckoho velký problém.

Zvláště splácí-li rodina větší finanční závazky, například hypotéku nebo leasing. A přitom nemusí jít jen o smrt člověka.

Osud míchá karty

Stejný problém znamená jakákoli událost, která člověku dlouhodobě znemožňuje výkon povolání. Každý zodpovědný člověk by proto měl být pojištěn alespoň proti základním druhům rizika.

Chcete-li je krýt, zvolte levnější variantu. Například rizikové životní pojištění ProSichr společnosti Wüstenrot. Jeho hlavní výhodou je vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné a zadarmo úrazové pojištění dětí.

Základní pojistnou ochranu pro případ smrti lze pak rozšířit o deset různých oblastí připojištění.

Ačkoli si člověk nevybírá, co se mu stane, může si vybrat, jak bude na takovou událost připraven. Vhodně nastavené životní pojištění poskytne zájemci finanční jistotu pro případ nenadálých událostí.

Při samotném výběru se nerozhodujte primárně podle ceny! Nejdříve si řekněte, před čím se chcete chránit a co od pojištění očekáváte. Až poté hledejte produkt za cenu přiměřenou vytyčeným požadavkům. Nejsnadněji a nejrychleji najdete vhodný produkt pomocí chytrého internetového srovnávače.

JIŘÍ PATÁK
Autor je ředitelem portálu www.chytryhonza.cz.