Celkový zájem o životní pojištění u nás hodně pokulhává za západní Evropou. Výjimkou jsou jen dětské životní pojistky. Nejdůležitější pojistnou smlouvou, na kterou by lidé neměli nikdy zapomínat, je ale životní pojištění. Finančně totiž chrání to nejcennější, co lidé mají život a zdraví. Životně pojištěn by měl být každý člověk, který v domácnosti zajišťuje hlavní finanční příjem. Když se s touto osobou něco stane, nastává výpadek příjmů a pro rodinu velký problém. A to přitom nemusí jít jen o úmrtí člověka. Stejný problém znamená i invalidita, která až na výjimky lidem znemožňuje se nadále věnovat původnímu povolání. Výsledkem je pak opět propad příjmů v rodině. Životní pojištění by tak mělo pokrývat nejen riziko úmrtí, ale i invaliditu.

Bohužel lidé v Česku význam životního pojištění stále hodně podceňují. Buď ho nemají vůbec, nebo nastavení smlouvy je nevhodné a pak životní pojištění neplní svoji primární roli. Problémem mnoha pojistných smluv sjednaných v minulosti jsou i nedostatečné pojistné částky. V případě tragické události pak rodina nezíská dostatek financí, aby se dokázala se vzniklou situací vypořádat.

U nově sjednávaných životních pojištění se situace v pojistných částkách sice začíná zlepšovat, propojištěnost populace ale neroste. „Z výsledků za třetí čtvrtletí letošního roku je patrné pokračování trendu posledních let. Průměrné pojistné na jednu smlouvu životního pojištění se zvyšuje, současně ale stále klesá celkový počet pojištěných osob," uvedl Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Češi jednoduše o životní pojištění zatím nemají takový zájem, jaký by si tento produkt zasloužil. Pokud lidé o tomto pojištění vůbec uvažují, často jsou významným motivem pro sjednání smlouvy jiné faktory než krytí pojistných rizik. Jde o spoření a investování.

Jako investice

Možnost spořit, respektive investovat, nabízí lidem investiční životní pojištění. Jedná se o kombinaci rizikového životního pojištění a investování. Lidé jsou zde pojištěni pro případ smrti (případně dalším rizikům), současně ale u pojišťovny navíc spoří. V případě investičních pojistek si lidé sami určují, jakým způsobem se s jejich nastřádanými penězi nakládá tedy investují. Ve světě je tento typ smluv velmi oblíbený a tvoří většinu všech nově uzavřených životních pojistek. Podobně je tomu i v České republice. Pokud se o úspory klientů starají automaticky samy pojišťovny, jde o klasické kapitálové životní pojištění. Zde ale lidé zase získají garanci určitého minimálního ročního výnosu.

U investičního životního pojištění garance zisku není. Záleží jen na klientech samotných, pro jaké výnosové programy se rozhodnou. Lidé mají u každé pojišťovny na výběr z celé řady investičních variant nejrůznějších fondů, které se odlišují svou potenciální výnosností, ale také rizikem. Například klienti, kterým až tolik nevadí podstupovat vyšší riziko, mohou vsadit na fondy, jejichž portfolio ve značné míře obsahuje akcie či jiné rizikovější cenné papíry.

Pojišťovny ale zájemce o tyto pojistky vždy upozorňují, že výsledný výnos, kterého sami dosáhnou, může být nižší, než kdyby raději zvolili garantovanou variantu kapitálové životní pojistky a investování peněz nechali na pojišťovně samotné.

Pokud mají klienti zájem o investiční pojištění, ale nechtějí se úplně vzdát určité garance výnosu, mohou si i v rámci investičních variant zvolit některý ze zajištěných (garantovaných) programů. „Výhodou této varianty je možnost kombinování že do garantovaného programu vloží jen část své investiční složky u životní pojistky. Zbytek mohou vložit do jakéhokoliv jiného či jiných investičních variant," vysvětlil Marek Woitsch, ředitel úseku životního pojištění České podnikatelské pojišťovny.

Pro děti

Výjimečné postavení na trhu životního pojištění ale mají smlouvy určené pro děti. O ně je naopak poměrně velký zájem (mezi rodiči). Hlavním motivem dětské pojistky je totiž naspořit dítěti nějaké peníze do dospělosti. Smlouva je vedená na dítě a je možné ji uzavřít prakticky ihned po jeho narození, nejpozději zhruba do věku 15 let. Pojištění je sjednáno na dobu určitou končí v okamžiku, kdy ratolest dosáhne dospělosti (případně o několik málo let později). Poté následuje výplata naspořených peněz včetně připsaného zhodnocení. Opět se jedná buď o investiční životní pojištění, případně kapitálové pojištění s garancí výnosu.

Zájem o dětské investiční pojistky není velký jen kvůli možnosti spoření, ale také kvůli krytí rizika smrti či úrazu s trvalými následky rodiče (rodičů). Nastane-li totiž taková událost, většina pojišťoven přebírá placení pojistného, a to až do konce trvání smlouvy. Spoření tedy pokračuje dál, jako by rodič dál na konto své ratolesti ukládal. Díky tomu pak dítě na konci pojistné doby obdrží celý plánovaný kapitál, a to i přes tragické události v rodině, které radikálně sníží její ekonomické možnosti. Dětské životní pojistky mají v nabídce prakticky všechny pojišťovny, které působí na trhu životního pojištění.

Jednorázově

Specifickou formou investičního životního pojištění jsou jednorázové smlouvy určené pro ty klienty, kteří mají volné peníze a chtějí je uložit na dobu okolo pěti až deseti let. Po tuto dobu jsou lidé navíc životně pojištěni.

Jednorázové pojistky je možné považovat za alternativu zajištěných fondů. Sjednávají se totiž na pevnou předem danou dobu (obvykle oněch pět až deset let). Současně klienti získávají garanci, že pokud dodrží celou dobu pojištění (smlouvu nevypoví dříve), tak o své peníze nepřijdou. Vždy získají zpět investiční složku minimálně v objemu počátečního vkladu, který byl použit na investici. Některé jednorázové pojistky navíc garantují i určitý minimální výnos bez ohledu na vývoj kapitálového trhu.

Zájem o tento jednorázový typ životního pojištění ale v posledních letech silně klesá. Lidé raději volí vlastní kombinaci investování a rizikového životního pojištění, než aby si pořizovali už namíchaný produkt, kde jsou silně limitováni v nakládání s penězi před vypršením smlouvy.

PAVEL NEBESKÝ