S tím lze jen souhlasit. Protože cestovní pojištění slouží zejména ke krytí léčebných výloh v zahraničí, mělo by být samozřejmou součástí každého výjezdu. Ovšem jiná zásadní otázka je nasnadě. Kryjete-li si hrozbu různých druhů rizika týden či dva na dovolené, neměli byste si je krýt životním pojištěním i po celý zbytek roku? A nasnadě je i odpověď.

Je třeba myslet hlavně na zajištění rodiny, zvláště má-li člověk finanční závazky, z nichž asi nejvážnější je hypotéka. V rámci jedné pojistné smlouvy je pak možné pojistit jak sebe, tak třeba celou rodinu.

Úrazy a nemoci

Do životních pojistek vkládají obyvatelé České republiky jen asi pět procent běžných výdajů. Víc než sebe si chrání majetek, hlavně domy a auta. V zemích, jako je Velká Británie nebo Francie, se toto číslo pohybuje okolo dvanácti procent. Podle průzkumu společnosti Deloitte má životní pojištění uzavřeno o něco více mužů než žen, konkrétně 41 procent mužů a 37 procent žen.

Řada pojistných smluv je však špatně nastavená. Lidé dělají chyby nejen při výběru druhu pojištění a při určení pojistné částky, ale i při samotném vyplňování smlouvy, především zdravotního dotazníku.

Z analýzy společnosti Swiss Life, která využila údaje z dřívějších průzkumů České asociace pojišťoven, vyplývá, že lidé se častěji pojišťují proti úrazům, ale přitom statisticky mnohem častější je úmrtí v důsledku nemoci. Až 70 procent lidí se obává závažných onemocnění, jenomže jen zřídka se proti nim pojistí. Proč tomu tak je? Životní pojištění pro případ nemoci není příliš populární a důvodem je asi i cena.

Nebojte se srovnání

Riziko úrazů je přitom vysoké jen u mladých lidí do 25 let, a to především u mužů.

Později prudce klesá. Pouze čtyři procenta lidí pobírají invalidní důchod z důvodu úrazu či jiné vnější příčiny. Zato až polovina lidí umírá na srdeční choroby a rakovinu. Proto přibývá pojišťoven, které poskytují slevu za zdravý životní styl.

Prozkoumejte tedy i vy více variant. Oslovte několik pojišťoven, využijte internetové srovnávače a pečlivě si prostudujte pojistné podmínky, tedy výluky a omezení pojistného plnění. Nejde jen o nízkou cenu, ale i o poměr ceny a kvality.

Každý by měl vědět, za co vlastně pojišťovně platí, proto je třeba se důkladně seznámit s podmínkami a výhodami, které z nich vyplývají pro pojištěnou osobu.

Například komplexní rizikové životní pojištění Family Extra společnosti Generali umožňuje průběžně přizpůsobovat rozsah krytí s ohledem na měnící se riziko a potřeby pojištěného. V rámci jedné smlouvy lze pojistit až pět osob a dosáhnout tím třicetiprocentní slevy.

JIŘÍ PATÁK
Autor je ředitelem portálu Chytryhonza.cz.