Tisíce českých zaměstnanců pracují podle dat Státního zdravotního ústavu na karcinogenních pracovištích. Tedy místech, kde mají větší pravděpodobnost vzniku rakoviny. Alespoň části z nich nyní může pomoci připravovaná novela nařízení vlády o ochraně zdraví při práci. Ta zpřísní podmínky pro firmy, které tato pracovní místa provozují.

Více vody

„Cílem předloženého návrhu je zlepšit ochranu zdraví zaměstnanců snížením jejich vystavení karcinogenním chemickým činitelům při práci,“ konstatuje se v návrhu, který v této oblasti přejímá novou evropskou směrnici.

U řady rakovinotvorných chemických látek se tak výrazně zpřísní hranice jejich maximálního množství, kterému mohou být zaměstnanci vystaveni.

Novela nařízení se ale zabývá i podmínkami na pracovištích, které nepracují s chemickými látkami. Firmy podle ní například budou muset daleko více pracovišť vybavit tekoucí teplou pitnou vodou nebo dalšími zdravotními prostředky v případě zasažení oka nebezpečnou látkou.

Pozor na zimu

Ke zpřísnění podmínek má dojít při ruční práci s břemeny nebo v chladu. Tedy například ve skladech mrazených výrobků. „Ze stávajícího znění není jasné – a zaměstnavatelé se na to ptají – jaké mají být odpovídající tepelně izolační vlastnosti oděvu do dané nízké teploty,“ píše se v nařízení.

Novela nařízení má mít mírný finanční dopad na firmy. „Bude se většinou jednat o jednorázové investice, zejména na pořízení ochranných pracovních prostředků, které by měly přinést pozitivní dopad na zdraví zaměstnanců,“ konstatuje se v nařízení vlády, které připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí.