Zákon zvyšuje také minimální limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví, smrti nebo majetkové škody. Ve všech případech se limit zvyšuje z nynějších 35 milionů korun na 50 milionů korun. V případě újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každého postiženého, u majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Zákon nově definuje pojem vozidlo. Rozšiřuje tím okruh vozidel, za která bude nutné povinné ručení platit. Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová auta s konstrukční rychlostí přes 25 kilometrů za hodinu a na motorové vozy s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží více než 25 kilogramů. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu.

Povinné ručení pro elektrokoloběžky bude platit od jara: 

Elektrické koloběžky - Ilustrační foto
Povinné ručení pro e-koloběžky: Odkládá se na jaro a má stát pár stovek

U elektrických koloběžek se pojištění bude muset sjednávat, pokud jejich nejvyšší konstrukční rychlost je přes 25 kilometrů za hodinu nebo pokud jejich provozní hmotnost je vyšší než 25 kilogramů a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 kilometrů za hodinu. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že počet nehod způsobených koloběžkami za posledních pět let vzrostl desetkrát, přičemž počet nehod způsobených elektrokoloběžkami je víc než dvojnásobný proti běžným koloběžkám.

Pokud policista při kontrole vozidla podléhajícího povinnému pojištění zjistí, že nemá povinné ručení, bude mít právo přikázat řidiči, aby ho odstavil. Výjimku budou mít například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor. Výjimku budou mít také zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem a musí mít pojištění, upozornilo již dříve ministerstvo financí.

Za pojištění zodpovídá provozovatel

Podle něj se povinnost sjednat pojištění odpovědnosti nově přenáší z vlastníka vozu na jeho skutečného provozovatele. To podle MF znamená, že povinnost pojištění z provozu vozidla se bude týkat vždy provozovatele, nikoli řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i při krátkodobém využívání sdílených koloběžek, uvedlo již dříve MF.

Nový zákon rovněž ruší takzvanou zelenou kartu pro prokazování zaplaceného povinného ručení na území Česka. Karta podle důvodové zprávy ztrácí svůj význam vzhledem k digitalizaci systému kontrol pojištění. Nově bude zelená karta sloužit jen jako mezinárodní doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti, pokud řidiči pojedou do zahraničí.

Mění se i pravidla týkající se řidičských průkazů:

Pane řidiči, předložte svůj řidičský průkaz a doklady od vozidla. Podobnou větou začíná téměř každá silniční kontrola, to se ale nejspíš změní. Fyzické doklady nahradí mobilní aplikace
Nemáte u sebe řidičák? Nevadí. Dopravu čekají od příštího roku změny

Na základě připomínek, které vznesli poslanci ANO Zuzana Ožanová a Martin Kolovratník, doporučil hospodářský výbor zpřesnit ustanovení, které se týká práva pojišťovny žádat po motoristovi zpět peníze, které za něj vyplatila jako náhradu škody. Pojišťovna musí v takovém případě prokázat, že motorista porušil povinnosti ohledně technického stavu vozidla, a tím újmu zavinil.

Výbor proto doporučil upřesnit formulaci nového ustanovení tak, že pojišťovna bude muset prokázat, že příčinou vzniku újmy byly skutečnosti stanovené v zákoně. Vládou navrhovaná formulace slovo příčina neobsahovala. Kolovratník již v prvním čtení vyjádřil obavu, že pojišťovny nebudou chtít újmu hradit i kvůli relativně drobné závadě, která nebude souviset s nehodou.