Povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí všem příjemcům, kteří jej pobírají déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, nejméně v 35 procentech a nejvýše v 65 procentech prostřednictvím poukázek platil od prosince roku 2017. V praxi však přinesl značné problémy zejména těm nejpotřebnějším.

„Vycházíme z faktu, že těch, u kterých existuje možnost, že by příspěvek na živobytí nevyužili k zajištění základních životních potřeb, je daleko méně, než těch, kteří tento příspěvek nikdy nezneužívali a ani zneužívat nemohou, protože ten příspěvek skutečně potřebují k zajištění svých základních potřeb,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Nově se tedy dávka nebude vyplácet poukázkami v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesáhne 500 korun a v několika dalších specifických případech. Patří sem například lidé s omezenou svéprávností či přiznanou invaliditou třetího stupně. Změna se dotne také osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby.

Zneužívání dávek 

Původní opatření reagovalo na společenskou poptávku po prevenci zneužívání sociálních dávek. V případě pomoci v hmotné nouzi však poukázkový systém výplaty nejen že dopadl i na ty, kteří tuto pomoc nikdy nezneužívali, ale také značně komplikoval život nejzranitelnějším skupinám obyvatel.

Stávající úprava tak dopadla zejména na klienty sociálních služeb nebo na osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních, kterým přinesla praktické problémy. Poukázky navíc nebylo možné v některých zařízeních použít.

„Faktický stav je tedy takový, že většina příjemců dávky nezneužívá. Jsou mezi nimi staří, zdravotně handicapovaní či matky samoživitelky. Velká část pomoci je poskytována na zajištění základních potřeb nezaopatřených dětí,“ doplnila ministryně Jana Maláčová.