Dnešní čtyřicátníci jsou ve svém stávajícím zaměstnání spokojeni. Nejvíce si v ní cení výše mzdy. Přes tři čtvrtiny z nich pracuje ve městě, kde bydlí. A plných 83 procent si práci nikdy nenosí domů.

České ekonomice se v posledních letech mimořádně daří. Setrvale nízká nezaměstnanost, růst mezd i zvyšující se kvalita pracovního prostředí se odrážejí ve vysoké míře spokojenosti českých čtyřicátníků se svým zaměstnáním.

Dalšími důležitými faktory při hodnocení zaměstnání je v očích českých čtyřicátníků pracovní náplň, pracovní podmínky a prostředí, vnitřní uspokojení z práce a pracovní kolektiv. Naopak možnost práce z domova nebo na zkrácený úvazek hraje pro tuto věkovou skupinu mnohem menší roli.

Pro české čtyřicátníky je naopak velmi důležitá dojezdová vzdálenost. Více než polovina totiž dojíždí za prací méně než 30 minut, čtvrtina dokonce nedojíždí vůbec. A více než hodinu stráví na cestě do práce pouze pět procent dotázaných.

Ochota pracujících čtyřicátníků stěhovat se za prací je navíc velmi nízká. Tuto možnost připustilo pouze 15 procent respondentů. „Pracovní mobilita je v Česku ve srovnáním se zahraničím dlouhodobě nízká u všech věkových a sociodemografických skupin. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti a rostoucím platům se momentálně nedá očekávat, že by se na tomto trendu něco výrazně měnilo,“ dodal k výsledkům průzkumu Martin Kašpar, vedoucí marketingového oddělení společnosti Profi Credit.

Devět desetin účastníků průzkumu uvedlo, že alespoň někdy pracují přesčas, ale jen čtvrtina připustila, že přesčasy vykonává pravidelně. Pouhých 12 procent dotázaných nicméně za přesčasy nedostává žádné kompenzace. Jedná se většinou o podnikatele či zaměstnance na vyšších manažerských pozicích.