"Reforma financování matrik, kterou připravil můj předchůdce, se musí odložit. I při debatách se starosty v regionech se ukázalo, že by na provoz matrik některé radnice neměly finanční prostředky. To považuji za nepřijatelné," uvedl Hamáček. O tom, že byla změna financování odložena, informoval v sobotu deník Právo.

Matriční úřady měly být od příštího roku financovány podle počtů a druhů prvozápisů, přičemž prvozápis je zápis matriční události do knihy narození, úmrtí nebo manželství. Tato změna by ale podle SMS ČR a Spolku pro obnovu venkova (SPOV) vedla buď k tomu, že by agendu úřadů musely obce financovat samy, nebo přímo k zániku některých matrik.

Nejen prvozápisy

Zástupci sdružení upozorňovali na to, že agenda matričních úřadů nezahrnuje jen prvozápisy, ale například i změny jména, příjmení, určení otcovství, dohledání matričních údajů nebo zápisů pro úřady a notáře. Podle původního návrhu vnitra ale náklady na další matriční úkony zahrnovaly právě paušální částky za prvozápisy.

Předseda SMS ČR Stanislav Polčák uvedl, že organizace jsou ochotny jednat o kompromisu, trvají ale na tom, aby matriční úřady dostávaly určitou část financí paušálně jako odměnu za to, že zajišťují dostupnost služeb, jež jsou výkonem státní správy. "Původní návrh ministerstva byl vůči obcím nespravedlivý a nebyl s nimi dostatečně projednán. Jsme proto rádi, že ministr Hamáček avizoval ochotu se starosty obcí o celé věci diskutovat," dodal Polčák.

Zhoršení dostupnosti státní správy na venkově

Podle předsedkyně SPOV Veroniky Vrecionové není spravedlivé, aby výkon státní správy musely financovat obce z vlastního rozpočtu. "Zároveň odmítáme, aby obyvatelé venkovských oblastí byli znevýhodňováni tím, že by se pro ně dostupnost státní správy zhoršovala a oni museli kvůli úkonům, které provádějí matriky, cestovat nepřiměřeně daleko," uvedla předsedkyně.

Současný způsob financování, založený na počtu obyvatel ve správním obvodu, podle původního návrhu ministerstva vnitra neodpovídá reálnému výkonu agendy. Vznikají tak významné nerovnosti mezi jednotlivými matrikami. Nyní je podle materiálu vnitra matrikám ze státního rozpočtu rozdělováno 580 milionů korun.

"Způsob financování matrik musíme upravit, ale ne ve spěchu a pomocí experimentů (…), odložení využijeme k odborné a velmi důkladné diskusi se zástupci měst a obcí. Společně budeme hledat nejvhodnější způsob financování matrik i výši příspěvku na přenesený výkon státní správy," doplnil Hamáček. Podle něj je aktuálně připravován návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy pro obce pro rok 2019 se zachováním stávajícího způsobu výpočtu financování.

Vláda ve středu projedná návrh zákona, podle kterého budou matriky nově k dokladům na žádost vydávat vícejazyčné formuláře. Návrh vychází z nařízení Evropské unie. Formuláře, které budou vydávány například k oddacím nebo úmrtním listům, by měly být vzájemně uznávány ve všech zemích EU, čímž odpadnou náklady na překlad dokladů. O cizojazyčný formulář bude možné požádat i u ověřeného výstupu z registru obyvatel. Formulář nebude moci být podle návrhu novely vydán samostatně, vždy bude doprovázet originální veřejnou listinu.