Společný vyměřovací základ by v praxi znamenal, že by se výše důchodu počítala z výdělků obou partnerů společně, a nikoli pro každého zvlášť, jako je to nyní.

Při použití fiktivního vyměřovacího základu by se zase místo nulového příjmu v době péče o děti započítala jiná hodnota, například poslední předchozí příjem nebo průměrný příjem ve vybraném odvětví. Na tom, jaká hodnota by se použila, ale zatím mezi členy komise není shoda.

Pečujícími osobami jsou z 98 procent ženy. Ty podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) nesmí být trestány za to, že se rozhodly starat o rodinu, a to jak o děti, tak o staré rodiče. Podle ní panuje mezi členy komise shoda na tom, že je třeba tento problém vyřešit.

Shoda v komisi

Podle Maláčové panovala široká shoda na zavedení společného vyměřovacího základu partnerů nebo na fiktivním základu pro pečující. Přesměrování části odvodů do penzí rodičů (asignace) se podle Maláčové probíralo na dnešním jednání komise jen okrajově a mělo minimální podporu.

Vynechání asignace litují zástupci opozičních ODS a TOP 09 Jan Bauer a Markéta Adamová Pekarová. Podle poslankyně vládního hnutí ANO Radky Maxové nyní komise propočítá dopady vybraných variant změn. Mohou mít různé parametry, otázka je například, z čeho se bude vypočítávat fiktivní vyměřovací základ za léta, po která rodiče pečovali o děti a nevydělávali.

Zásady rovnosti

Poslanec Jiří Dolejš (KSČM) upozornil na to, že komise se nezabývala řešeními pro současné důchodce. Podle Maláčové by ale ministerstvo práce mělo na příští jednání komise předložit i první návrhy, které by se týkaly rozdílů v penzích mužů a žen, kteří už v důchodu jsou.

Ženy mají v průměru o pětinu nižší penzi než muži. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) senioři na konci loňska dostávali průměrně 13683 korun, seniorky 11281 korun, aktuální čísla ministerstva práce a sociálních věcí jsou zhruba o 20 korun měsíčně vyšší.

Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži.

Právníci ministerstva upozornili už předem na to, že pokud by se opatření týkala jen žen, narušily by se zřejmě ústavní zásady rovnosti a úpravy by se pravděpodobně musely záhy zas zrušit. Na narušení rovného zacházení poukazovali i někteří členové komise. Dnes proto komise podle Maxové hovořila především o pečujících osobách, což v budoucnosti může znamenat i pečující například o nemohoucí rodiče.

Průměrná výše důchodů v korunách:

Rok Ženy Muži
1995 3419 4168
2000 5709 6993
2005 7016 8660
2010 9182 11239
2015 10299 12550
2017 10756 13076
2018 11281 13683

Zdroj: Publikace ČSÚ Zaostřeno na ženy a muže 2018 a údaje ČSSZ