Co je však ještě důležitější, platby probíhají jinak než dosud. „Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím,“ vysvětluje zastupující ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček.

Do konce roku 2018 platilo, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění byly splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platilo i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění.

Od ledna 2019 se však zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platí v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy nastává v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

S průměrnou mzdou stoupá i záloha

Připravte si ale peníze navíc. Průměrná mzda pro rok 2019 se zvyšuje na 32699 korun. „V důsledku toho se zvyšuje minimální výše zálohy pro hlavní činnost na 2388 korun a pro vedlejší činnost na 955 korun. Stejně tak se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění na 2208 korun,“ popisuje Ivana Vaňousová, daňová poradkyně ze společnosti Kodap.

Pro rok 2019 roste také minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění na 6000 korun, proto se zvyšuje pro hlavní i vedlejší činnost minimální měsíční platba pojistného na 138 korun.

Nemocenské pojištění za prosinec (ještě v původní minimální výši 115 Kč ) se musí zaplatit do 20. ledna 2019. „V lednu se tak musí uhradit nemocenské pojištění za dva měsíce,“ dodává Vaňousová.

Lednová výjimka
Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacena v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.