Přídavky na dítě

Nově se zvýší přídavky na děti, na něž mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. V závislosti na věku dítěte budou nyní činit 830, 970 a 1080 korun měsíčně. V rodinách, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, studuje anebo je na rodičovské či pobírá důchod, budou dávky ještě o 500 korun vyšší. Půjde tedy o 1330, 1470 anebo 1580 korun měsíčně. 

Příspěvek na bydlení

Více peněz lidé dostanou také na příspěvku na bydlení. Tedy na další důležité dávce, která jim má pomoci vyrovnat s rostoucími životními náklady. Úprava se týká zejména takzvaných normativních nákladů na bydlení, z nichž se konkrétní částka počítá. Nově bude rozhodující velikost obce, na jejímž základě se dávka bude vyplácet ve třech kategoriích. V první bude Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí všechny ostatní města a obce.

Ruší se také dosavadní úprava pro žadatele z Prahy, kteří měli na příspěvek nárok v případě, že jejich náklady na bydlení přesáhly 35 procent jejich příjmů. Od Nového roku na něj budou mít nárok stejně jako všichni ostatní, pokud za bydlení platí více než 30 procent svých příjmů.

Ilustrační snímek
Šetří na jídle a v domě svítí baterkou. Důchodci přesto nezvládají zaplatit účty

Životní a existenční minimum

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 procenta. Rozšíří se tak okruh lidí, kteří budou mít nárok na dávky státní sociální podpory. Pro jednotlivce bude nově existenční minimum činit 3130 korun, životní minimum 4470 korun. Na další osoby v domácnosti bude podle jejich věku činit od 2480 do 4040 korun.

Dávky v hmotné nouzi

Novinkou rovněž bude, že se do započitatelných příjmů domácnosti již nebudou zahrnovat výdělky nezaopatřených dětí. Tedy příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a přípravy ani z brigád. Dosud rodiny s těmito dětmi stát za jejich snahu vlastně „trestal“ tím, že v některých případech ztratily nárok na některé dávky. Chudší rodiny navíc občas považovaly za ekonomicky výhodnější, aby děti zůstávaly doma a pomáhaly kupříkladu s péčí o příbuzné, než aby pokračovaly ve studiu.

Pohřebné

Již od počátku prosince se nově rozšířily podmínky pro vyplácení pohřebného. Nárok na ně bude mít i ten, kdo vypraví pohřeb plodu po potratu anebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcky

Osobám se zdravotním postižením se již od prosince automaticky zvýšil příspěvek na mobilitu z dosavadních 500 na 900 korun měsíčně. V lednu získají částku 2900 korun také lidé, kteří využívají zdravotnické prostředky pro umělou plicní ventilaci. Příspěvek na pořízení zdvihací nebo zvedací plošiny se nově zvyšuje ze 400 tisíc korun na půl milionu.

Domov důchodců. Ilustrační snímek
Odvrátit kolaps. Důchodců v ČR bude přibývat, stát chce srovnat podmínky domovů

Otcovská poporodní péče při úmrtí dítěte

V rodinách, jimž se dítě narodí mrtvé nebo zemře do šesti týdnů po narození, má nově již od prosince pomoci vyrovnat se s jejich ztrátou oběma rodičům tato nová dávka. Zatímco matka má i v případě úmrtí novorozence nárok na peněžitou pomoc v mateřství, na otce v této situaci zatím stát nemyslel. Přitom obvykle ani jemu psychická újma neumožňuje řádný výkon zaměstnání. Proto bude mít nově i otec nárok na pracovní volno s náhradou ucházejícího příjmu.

Valorizace důchodů

S příchodem Nového roku se budou jako obvykle valorizovat důchody. Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského i sirotčího důchodu se zvyšuje o 140 korun na 4040 korun. Procentní výměra se zvyšuje o 5,1 procenta. Poměr důchodu k průměrné mzdě se zvýší a bude činit 45,9 procenta.

Výchovné k důchodu

Polepšit by si od ledna měli také rodiče, kteří vychovali děti. Za každé vychované dítě se jednomu z jeho rodičů zvýší důchod o 500 korun měsíčně. Nárok na toto takzvané výchovné by měl ten z dvojice, na němž byla starost o dítě především. Vzhledem k tomu, že to častěji byly ženy, měl by se tím postupně snížit rozdíl mezi jejich průměrným důchodem a průměrným důchodem mužů.

Ilustrační snímek
Dřívější odchod do důchodu? Nárok zřejmě budou záchranáři i podnikoví hasiči

Nižší důchodový věk záchranářů a hasičů

Zdravotničtí záchranáři, podnikoví hasiči anebo záchranáři z horské služby budou smět jít do důchodu dříve než ostatní. Záležet bude na tom, kolik směn v této profesi odpracovali, nanejvýš ale budou moci do penze odejít o pět let dříve.

Menší důchody pro komunistické prominenty

Někdejší komunističtí funkcionáři by naopak měli přijít o část svých výhod, které získali na úkor ostatních obyvatel. Penze by se jim měla krátit tím více, čím déle své posty v komunistickém aparátu zastávali, a to o 300 korun za každý započatý rok v některé z funkcí stanovených zákonem.