Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která výplatu peněz zajišťuje, bude penze zasílat jen do čtyř typů zařízení vyjmenovaných v zákoně. Jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře. Jinam už se peníze „plošně“ zasílat nebudou.

POŠTOU NEBO NA ÚČET

„Centra denních služeb, denní stacionáře, chráněná bydlení a azylové domy již nebudou ‚dostávat‘ důchody takzvaným hromadným poukazem. Jejich klienti si budou muset zvolit způsob výplaty důchodu – prostřednictvím důchodové služby České pošty nebo na bankovní účet,“ potvrdila Deníku mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Klienti, jimž je důchod vyplácen do jiného typu zařízení, musí požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty. V Česku pobírá nějaký typ důchodu 2,8 milionu lidí, z toho 2,4 milionu je starobních penzistů. Do různých domovů a ústavů se posílají řádově desítky tisíc penzí. Jak podotýká Buraňová, důvodem změny nejsou eventuální podvody s penzemi, které by prováděly některé (třeba soukromé) ústavy, ale snaha posílat penze jen do takových zařízení, kde lidé žijí trvale a jsou jim tam poskytovány komplexní služby.

NA PENÍZE NESAHAT

Úřad již dopisem informoval všechna zařízení, kterých se změna týká, i všechny jejich klienty. Stále přitom platí, že různé domovy a stacionáře jsou pouhým prostředníkem výplaty penzí – a nesmí tedy bez vědomí klienta „sáhnout“ na jeho peníze. Novinkou je, že penzi je možné lidem posílat do ústavu i po schválení (soudně určeným) opatrovníkem, což by mělo zjednodušit výplatu penzí osobám s omezenou svéprávností. 

Od letošního roku začalo platit zákonné zastropování věku odchodu do penze, které prosadila Sobotkova vláda. Důchodový věk v budoucnu zastaví na 65 letech a dál neporoste. Každý rok se nyní věková hranice pro nástup do penze odsouvá o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let by se měla dostat v roce 2030.

Průměrná starobní penze dosahovala 11 828 korun. Od února 2018 kromě změny výplaty penzí začíná platit i zjednodušení podmínek pro nárok na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to aspoň jeden rok, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky.