Od počátku století klesající počet obyvatel ve věku 15 až 29 let se ve všech krajích projevil nižším počtem studentů středních a vysokých škol. „Naopak v mladším školním věku dětí mírně přibylo, a to díky nárůstu porodnosti, který ve většině krajů vrcholil v roce 2008,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Jak mizí mladí Češi

Stárnutí české populace v letech 2001 až 2016Zdroj: ČSÚ

V posledních třech letech se počet narozených dětí opět zvyšoval, a to díky růstu plodnosti ve všech krajích. Vloni se narodilo celkem 113 tisíc dětí. Nejvíce jich mělo bydliště v Praze a Středočeském kraji, nejméně v kraji Karlovarském.

Ilustrační foto.
Růst průmyslu překonal očekávání, brzdí ho ale nedostatek lidí

Průměrný věk prvorodiček se nicméně mezi roky 2001 a 2016 výrazně zvýšil. Nejvyšší je v Praze, kde vloni dosahoval 31,2 let. Nejnižší byl v Ústeckém kraji, kde činil 27,2 let. Zároveň vzrostl průměrný věk snoubenců. Průměrným pražským ženichům, kteří vloni vstupovali do prvního manželství, bylo 33,3 let, nevěstám 30,8 let. „Nejnižší průměrný věk novomanželů byl v Kraji Vysočina, kde první sňatek uzavírali muži v průměrném věku 31,2 let a ženy 28,5 let,“ doplnila místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. 

Mladí lidé se navíc dnes déle připravují na výkon svého povolání. Shodně to ukazují čísla za všechny kraje. Ve věku 20 až 24 let bylo vloni ekonomicky aktivních jen 61 procent mužů a 42 procent žen. Většina mladých ve věku od 25 do 29 let přípravu na povolání již ukončila. Ekonomicky aktivních je v této věkové skupině 92 procent mužů a 69 procent žen. 

Doménou mladých je internet. Na rozdíl od starší generace jej používají především ve spojení s chytrým telefonem. Ve věku 16 až 29 let využívá internet 96 procent osob a na mobilním telefonu 71 procent. Nejvíce používají internet mladí ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v kraji Ústeckém.  

Ilustrační foto
Nejčastějším důvodem k nespokojenosti Čechů jsou finance. Mají jich nedostatek