Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě práva užívat logo na obalu výrobku také marketingovou podporu. Výrobci budou moci používat značku čtyři roky.

Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 444 výrobců s 1475 výrobky. Největší zájem byl o kategorie Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas a Pekařské výrobky včetně těstovin. Nejvíce přihlášených výrobků bylo v Ústeckém kraji, dále pak v Jihomoravském a Zlínském kraji. Za sedm let trvání soutěže obhájilo držení značky 21 výrobků.

Při nákupu regionálních potravin lidé podporují potravináře a zemědělce ze svého okolí, což může pozitivně ovlivňovat zaměstnanost v kraji. Nezanedbatelné je také ekologické hledisko. Doprava zboží na velké vzdálenosti zatěžuje životní prostředí výfukovými exhaláty.

Letos doběhl tendr na propagaci regionálních potravin. Vyhrály v něm firmy Dedeman a Comtech Group. Stát za dvouletou propagaci zaplatí 57 milionů korun. Zakázka byla rozdělená do dvou částí. Comtech za 33 milionů korun vytvoří strategii a reklamní kampaň na větší spotřebu regionálních potravin, Dedeman se pak za 24 milionů korun postará o samotnou realizaci kampaně. Do tendru se přihlásilo devět firem.