Studenti strojírenských oborů Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř mají k dispozici nejmodernější techniku, která je v současné době na trhu. K tomu jim mimo jiné pomohla i dotace z Evropské unie.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Díky projektu za více než devět milionů korun se škola může pyšnit hned několika novými přístroji, které nejen že ulehčí studentům pochopení problematiky, ale skutečně je připraví na reálný pracovní život.

„Realizace tohoto projektu, nám umožnila seznámit studenty s tím, s čím se setkají v profesním životě. To je největší přínos, protože je opravdu připravujeme na to, co je čeká,“ podotkl ředitel školy Luděk Benák. „Z rozpočtu školy bychom tato zařízení neufinancovali,“ říká.

V Chotěboři se koncentruje nejvíce strojírenských podniků z celého Havlíčkobrodska a strojírenství tady má obrovskou tradici. „A my se snažíme, aby se tato tradice dál rozvíjela,“ dodává Benák.

Evropské projekty v oblasti školství - InfografikaZdroj: Deník

Od září mohou studenti chotěbořské střední školy využívat například moderní počítačovou učebnu, která je propojená s novými CNC stroji. „Panely u stanic dokážeme vyměnit a studenti pak mohou programovat v úplně jiném řídícím systému. Tato záměna je možná i u některých CNC strojů. Je to výhodné, jednak se studenti nezaměří jen na jednu variantu a navíc snáze pochopí rozdíly mezi jednotlivými systémy,“ uvádí Vlastimil Mejstřík, vedoucí učitel odborného výcviku.

3. ZŠ Mladá Boleslav vybudovala a vybavila za peníze z dotací čtyři odborné učebny
Na nové třídy získali 25 milionů

Kromě programování se chotěbořští studenti seznámí i s grafickým editorem, ve kterém si mohou danou součástku vymodelovat, a tento model následně použít při vytvoření programu pro obrábění. „Nové stroje umožňují i složitější tvary. A to jak v modelování, tak v následném obrábění. Je hlavně dobré, že se tady setkávají s tím, co je čeká i u budoucího zaměstnavatele,“ pochvaluje si Mejstřík. „To byl také hlavní důvod, proč jsme ten projekt chtěli realizovat, v místních firmách je to běžné,“ doplňuje ředitel Benák.

Gymnázium Olomouc - Hejčín díky dotaci zmodernizovalo odborné učebny, laboratoře a kabinety a zajistilo bezbariérový přístup
Atraktivní zázemí zlepšuje výuku

Výsledek programování pak využijí CNC stroje, konkrétně klasický školní číslicově řízený soustruh a frézka. „Blíží se produkčním strojům. Na soustruhu se nechají dělat nejen rotační součástky, ale i frézovat nebo prořezávat drážky a vrtat i otvory nerovnoběžné s osou otáčení. Na frézce se pak obrábí především nerotační součásti,“ popisuje Mejstřík oba nové stroje.

Další přístroj usnadňuje budoucím strojařům měření, a to pomocí 3D technologie. „Jde o přístroj, na jehož pracovní desku vložíme výrobek a pomocí mechanického dotyku nebo optického čidla zjistíme tvar a rozměr součástky. Díky tomu lze změřit i to, co by bylo za normálních okolností velmi obtížné,“ říká Mejstřík.

Zdroj: Redakce

A jak přístroj vlastně funguje? „Provede se kalibrace a spustí se výukový program. Počítač pak reaguje na to, pod jakým úhlem je hubice skloněná, jak je daleko od materiálu a jak rychle i po jaké trajektorii se pohybuje. Když je vše v normě, zobrazují se zelené šipky, pokud je zaznamenán například špatný náklon, zelená barva se postupně mění ve žlutou až červenou a zrychluje se frekvence blikání. Student je tedy v reálném čase informován, zda provádí úkony správně,“ vypráví Mejstřík.Jednodušší a především bezpečnější je pro studenty i sváření, a to díky virtuální realitě, kterou vidí speciálními brýlemi. „Výhodou je, že vše probíhá bez zápalu elektrického oblouku a nedochází k tavení materiálu, což je svým způsobem trochu nebezpečné, doprovázené hlukem i mnohdy pro mnohé nelibou vůní,“ líčí Mejstřík.

Vytištěná busta

Posledními stroji zakoupenými v rámci projektu jsou 3D tiskárna s 3D skenerem. Tiskárnu zdobí i několik výrobků, mezi nimi i busta jednoho studenta. „Toto je příklad využití 3D skeneru. Studenti oskenovali hlavu svého spolužáka a následně ji vytiskli z plastu,“ vzpomíná Benák.

Jak ale říká Mejstřík, dobré vybavení školy není všechno. „Další, neméně důležitá věc, je mít zde pedagogy, kteří jsou schopni zvládnout výuku na těchto strojích. My tady takový kolektiv máme a jsme si vědomi toho, že to není úplně samozřejmé,“ oceňuje na závěr mistr.

Projekt v číslech - Chotěboř - InfografikaZdroj: Deník

ŘEDITEL ŠKOLY O NOVÝCH PŘÍSTROJÍCH I ZÁJMU O STROJÍRENSKÉ OBORY: Nové CNC stroje šetří čas a umožňují zefektivnit výrobu

Díky penězům z Evropské unie jsme mohli koupit stroje, se kterými se pak studenti skutečně setkají v pracovním životě, říká ředitel školy Luděk Benák.

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř z dotací MMR vybudovalo centrum moderních technologií pro výuku strojírenských oborůZdroj: VOŠ, OA a SOUT ChotěbořCo všechno jste z dotace pořídili?
Z dotace jsme pořídili učebnu, která je vybavena trenažéry na CNC programování, CNC soustruhem a CNC frézkou, dále jsme pořídili 3D měřicí stroj, svařovací simulátor a 3D skener s 3D tiskárnou.

Který z nich je pro praxi nejdůležitější?
Já si myslím, že své opodstatnění má každý z těch strojů, takže vyzdvihovat jen jeden nejde. Důležité jsou pro nás všechny.

Jaké obory tyto stroje využívají?
Stroje, které jsme pořizovali v rámci projektu, využívají studenti strojírenských oborů.

Jak byste je popsal pro úplného laika?
Jsou to stroje, které využívají moderní technologie a kde počítač zjednodušuje řízení stroje. A tím umožňují zefektivnit a zkvalitnit výrobu. Jistě ji usnadní.

Ale není to spíše na škodu?
Přestože moderní technologie dokáží spoustu věcí řídit samy, každý stroj potřebuje programátora, který zadá základní parametry a co po něm vlastně chceme. A to je právě to, co se na těchto strojích naši studenti učí.

Nejsou tedy spíš více „ajťáci“ než strojaři?
K tomu, aby ty základní parametry do toho stroje mohli zadat, musí mít všechny znalosti z oboru strojírenství. To znamená, že všechny znalosti, které strojař potřebuje, jsou k naprogramování stroje nutné. Ten stroj jim spoustu práce ulehčí, ale základní strojírenské znalosti musejí uplatňovat i při programování.

Je ještě nějaký přínos těchto CNC strojů pro studenty?
Určitě. Jsou to věci, které je dokážou zaujmout a které je více přitáhnou k řemeslu. Chceme, aby se u nás setkávali s věcmi, které jednou budou opravdu potřebovat, a chceme je co nejvíce připravit na budoucí povolání. Kdybychom tady měli jen svěrák a pilník, tak by to asi nefungovalo.

Obec Olešnice díky financím z dotací vybudovala novou školku s vyšší kapacitou dětí a upravenou zahradou
Bez dotace by na školku neměli

Kolik studentů škola aktuálně má?
Škola má v současné době přes tři sta studentů ve čtyřech oborech. Jeden obor je strojírenství, další obory jsou dřevoobráběcí, pak jsou elektroobory a poslední obor je obchodní akademie. To jsou studenti střední školy a dále máme vyšší odbornou školu, kde máme obory řízení bezpečnosti práce a řízení a zabezpečování jakosti.

Studují strojírenské obory i nějaké dívky?
V současné době na tomto oboru nemáme žádné děvče, ale v historii tu samozřejmě děvčata prošla.

Přibývá zájemců o strojírenské obory?
Na to, že počet žáků devátých tříd v Chotěboři klesá, tak bych řekl, že podíl studentů, kteří volí naši školu, se zvyšuje. Hodně se snažíme o propagaci technických oborů. Pořádáme i soutěže pro deváté třídy, necháme je si něco vyrobit a chceme jim ukázat, že technika není jen o pilování, ale hlavně o využívání moderních technologií. A na základě tohoto si na techniku často poupraví svůj názor a následně naši školu skutečně zvolí.

Jak byste popsal vývoj strojírenské práce? Už to vlastně není kreslení u prkna…
Všechno se to ubírá směrem moderních technologií, jak už jsme říkali. Zkracuje to čas, počet pracovníků, kteří se tím musejí zabývat, a zvyšuje to efektivitu práce. Takže je to cesta, z které asi jen tak nesejdeme.

Takže budoucnost vidíte právě v moderních technologiích?
Na tuto otázku by asi lépe odpověděli moji kolegové, kteří jsou strojaři. Myslím si ale, že všechno půjde cestou automatizace a robotizace a že zásadní změnou projdou manipulační práce.

100 000 projektů pro lepší ČeskoZdroj: Deník