Na jedné straně sporu jsou Správa pohledávek OKD a Louda, na druhé britské společnosti Citibank, New World Resources (NWR) a NWR Holdings. Citibank zastupuje držitele dluhopisů, jež vydala v roce 2014 společnost NWR, která byla majitelem OKD. Firma OKD za dluhopisy ručila.

Provoz Dolu ČSM byl po tragickém výbuchu metanu opět obnoven ve čtvrtek 27. prosince. Lidé zde také v tyto dny přicházejí zapálit svíčky a vyjádřit pietu za zahynulé horníky.
Sto tisíc navíc. Rodiny obětí důlního neštěstí v Karviné dostanou větší odškodné

Citibank, která se jako neuznaný věřitel nemohla účastnit insolvenčního řízení s OKD, žádá, aby soud platnost pohledávek uznal. Soud žalobu spojil do společného řízení s odpůrčí žalobou, v níž insolvenční správce naopak žádá, aby soud prohlásil smlouvy za právně neúčinné. Dluhopisy z roku 2014 nahradily dluhopisy z roku 2010, spor tak zkoumá události až do roku 2010.

Kdo úpadek zavinil?

Zástupce insolvenčního správce Dušan Dvořák dnes přednesl doplněnou žalobu, v níž se opírá o znalecký posudek doručený do datové schránky soudu až dnes. „Posudek zhodnotil protiplnění, která OKD obdrželo za ručení, jako významně nepřiměřená. Pokud je něco devadesátinásobně nižší, tak je to zjevně nepřiměřené, to musí pochopit každý,“ řekl Dvořák.

Uvedl, že při kurzu 27,48 koruny za euro, který použil znalec v posudku k roku 2014, dostala OKD za ručení 227,6 milionu. Měla ale dostat 20,3 miliardy. „Ty částky jsou v tom rozsahu obrovské a z našeho pohledu jasně prokazují, že úkony byly nepřiměřené, a podle našeho zákona jsou neúčinné,“ řekl Dvořák.

OKD. Ilustrační snímek.
Nizozemci chtějí žalovat Česko kvůli převzetí OKD. Akcionáře to poškodilo

Platnost smluv insolvenční správce popírá, ale i kdyby byly teoreticky platné, nelze podle něj na jejich základě uplatňovat pohledávky v tomto řízení. Jedním z důvodů, jež vedly k úpadku OKD, totiž byla předluženost.

„NWR mimo jiné podle našeho názoru, a to prokazujeme, úpadek způsobila, respektive se na něm významně podílela. Proto nemá i z pohledu Citibank a celé skupiny právo na to, aby se uspokojovaly z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení,“ řekl Dvořák.

Závislé postavení

Právní zástupce Správy pohledávek OKD Tomáš Zagar řekl, že OKD byla v silně závislém postavení na NWR a všechny kroky související s dluhopisy byly dohodnuty jinde. OKD byla podle něj pouze v postavení podepisovatele a dokonce ani toho ne, protože dokumenty za firmu podepisoval zaměstnanec NWR, tedy ovládající firmy. NWR podle něj způsobila OKD škodu více než 32 miliard korun.

Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku
Havíři z Dolu ČSM informují o dalším důlním požáru, tentokrát v lokalitě JIH

Právní zástupci NWR a Citibank řekli, že OKD nyní popírá závazky, kterými v roce 2016 zdůvodnila svůj úpadek. Odmítli také, že by se firma za ručení nedočkala řádného protiplnění. Jasným důkazem bylo podle nich například snížení dluhu OKD o třetinu. Není podle nich rovněž pravda, že by OKD nemohla ohledně dluhopisů nic ovlivnit, protože veškerá právní jednání byla schválena všemi myslitelnými orgány společnosti.

Státní zástupce Robert Hradišťan řekl, že podle znaleckého posudku, který má k dispozici státní zastupitelství, bylo OKD v úpadku už v roce 2014. „Podle znalce úpadek nastal s nejvyšší mírou pravděpodobnosti již v roce 2014, s tím, že setrvalý pokles, špatná ekonomická stránka společnosti se začala projevovat už v roce 2011,“ řekl Hradišťan.

Úpadek firmy

Firma OKD skončila v úpadku v roce 2016. Stovky jejích věřitelů přihlásily u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, Louda ovšem pohledávky za většinu této částky popřel. Další žalobu podali Louda a OKD na bývalé majitele firmy, po nichž chtějí vrátit desítky miliard korun, které si vyplatili jako dividendy.

Černouhelné doly, v nichž pracuje přes 9000 lidí, loni prostřednictvím své společnosti Prisko převzal stát. Původní společnost OKD změnila název na Správa pohledávek OKD a zůstaly v ní jen pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku.

Důl ČSM na Karvinsku po neštěstí.
Sbírka pro rodiny mrtvých horníků skončila. Vybralo se přes dva a půl milionu