Zaměstnavatelé přivítali, že ministerstvo vytvořilo k problematice mýta pracovní skupinu. Právě na její půdě chtějí svůj nesouhlas se zvolenou strategií tlumočit. „Stát musí zajistit mýtný systém, který bude dlouhodobý, stabilní, efektivní a zároveň nebude neúměrně zatěžovat dopravce a tím i ostatní podnikatele a spotřebitele, na které by tyto náklady nakonec dopadly,“ vyjmenoval představy SP jeho prezident Jaroslav Hanák. 

Podle něj jde rozšíření mýta přesně opačným směrem, takže poškodí jak dopravce, tak koncové zákazníky. „Tlačit na rozšíření mýta tam, kde bychom jeho provoz museli dotovat z peněz vybraných na dálnicích jen proto, aby do tendru mohli vstoupit uchazeči se satelitní technologií, je proti zájmům daňových poplatníků,“ přisadil si Jan Medvěd z Česmadu.

Budoucí vývoj mýtného systému musí být podle dopravců založen na základě koncepce, na které se budou podíle všechny dotčené subjekty. Současné rozšíření zpoplatnění považují za neekonomické a čistě politické. Za předražený označil systém výběru mýta v Česku také Nejvyšší kontrolní úřad, který podrobil kritice zejména vysokou míru nákladovosti na jeho vlastní provoz.