Tunel v Bílině a Kladrubská spojka s mostem přes údolí u Úpořin. Dvě největší investice do dopravy, které v dalších letech plánuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v teplickém okrese. Blíže k realizaci má Kladrubská spojka, která má odklonit tranzitní dopravu na trase Karlovy Vary – Most – Bílina – Ústí ještě před Teplicemi k dálnici D8.

Plánovaná dopravní stavba propojí stávající silnici I/13 u Kladrub se silnicí I/63 u Nechvalic. Bude dlouhá 5 100 metrů. „V roce 2020 bychom měli mít hotovou dokumentaci pro stavební povolení. Pokud nenastanou problémy v majetkové přípravě stavby, začneme s realizací v roce 2023,“ informoval vedoucí úseku výstavby ŘSD Správy Chomutov Marek Sotona.

Přípravu stavby pozdržely složité geologické podmínky v místě uvažované silnice a z toho vyplývající inženýrskogeologický průzkum. Nejnáročnější částí bude 450 metrů dlouhá estakáda přes hluboké údolí Bystřice v oblasti Úpořin, kde je nutné překonat koleje a také silnici I/8, což je stará výpadovka z Teplic na Prahu.

Geologové už v rámci příprav udělali na polích přes 180 vrtů. Zkoumali nejen hladinu podzemní vody, ale i složení zeminy a hornin. Získaná data vyhodnocují. Přínosem Kladrubské spojky má být odklon a tím pádem odhlučnění dopravy od okrajových částí Teplic Nová Ves a Prosetice. Stát má 2,5 miliardy korun.

Tunel pro odlehčení dopravy

Druhou velkou dopravní akcí, kam na Teplicku natečou miliardy korun, bude tunel pod městem Bílinou. Před koncem roku o něm s vedením ŘSD diskutoval hejtman Oldřich Bubeníček. Kvůli dřívějšímu působení na bílinské radnici považuje řešení přetížené dopravy ve městě pod Bořněm za srdeční záležitost.

„Problém s auty jsem řešil už v době, kdy jsem tam byl starostou. Od té doby je to ještě horší. Pevně věřím, že současná varianta s tunelem bude konečným řešením, jak tento problematický úsek na silnici I/13 odstranit,“ reagoval na situaci kolem průtahu současný čelní představitel kraje.

Ulevit lidem od hluku z aut by se mohlo ještě před otevřením tunelu. ŘSD chce podle ředitele chomutovské správy Martina Vidimského prozatím položit na průtahu nízkohlučný asfalt. S vedením města silničáři navíc jednají o instalaci mobilních protihlukových stěn, které by měly pomoci až do doby zprovoznění tunelu.

Výstavba tubusu pod zemí bude trvat pět až šest let. Přípravné práce včetně prvotních geologických vrtů už začaly. „Stavbě věnujeme mimořádnou pozornost. Dopředu řešíme případné problémy. Chceme, aby příprava trvala minimální dobu,“ ujistil ředitel chomutovské správy ŘSD.

Pomocnou ruku je připraveno poskytnout město Bílina. „O řešení dopravy se tu mluví už desítky let. Pokud konečně vyjde varianta tunelu, bude to pro občany jedině dobře. Jsme připravení spolupracovat,“ podotkla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Tunel bude dlouhý 1 300 metrů a má stát 4,5 miliardy korun.