Vyplývá to z průzkumu Abecedy rodinných financí, v rámci kterého odpovídali představitelé dvaceti občanských poraden poskytujích právní poradenství zadluženým lidem.

Nepřečtené smlouvy

Ať už lidé upadnou do dluhů z jakéhokoli důvodu, ve většině případů je společným jmenovatelem malá finanční gramotnost a také nepřipravenost na vzniklou situaci. „Tito lidé neuvažují dopředu, a tak například nemají pojištění vážné nemoci ani finanční rezervu. Taktéž nepočítají se ztrátou zaměstnání. Když nastane krizová situace, zůstávají bez prostředků, což se snaží vyřešit půjčkami. Tím si však vytvářejí živnou půdu na ještě vážnější problém," komentovala výsledky průzkumu manažerka projektu Abeceda rodinných financí Kateřina Hrudníková.

Z průzkumu dále vyplynulo, že třetina zákazníků občanských poraden si nevede rodinný rozpočet, tedy neeviduje příjmy ani výdaje. Žijí od výplaty k výplatě, a pokud se vyskytne potřeba sebemenšího neočekávaného výdaje, dostávají se do problémů. U další třetiny návštěvníků poraden je problémem nepřečtení, popřípadě nedůsledné přečtení smlouvy, v důsledku čehož se upisují k nevýhodným podmínkám.

V hlavní roli naivita

Nezanedbatelnou roli rovněž hraje důvěřivost a naivita dlužníků, kteří nerozeznají podvodné jednání firem či osob a nechají se přemluvit ke koupi nepotřebného výrobku, služby či úvěru.

S finančními těžkostmi se potýkají i ti, kteří jsou zvyklí žít na dluh a dlouhodobě využívají kreditní karty nebo si opakovaně berou spotřebitelské úvěry, ačkoli svými příjmy nejsou nikdy schopni plně pokrýt to, co utratí.

„Před tím, než si člověk půjčí peníze, by měl zvážit, zda danou věc skutečně potřebuje a zda bude mít dostatek peněz na splátky," uzavírá Kateřina Hrudníková.