Právě noví dopravci už přicházejí s nabídkami, kdy základní mzda bez přesčasů přesahuje 50 tisíc korun. S takovou výší přišla nejprve Arriva a nyní i RegioJet. Oba dopravci ji nedávají automaticky všem, ale pouze zkušenějším strojvedoucím, například u Arrivy s praxí nad šest let. I to ale ukazuje, kam se cena práce strojvedoucích může dostat.

Odhady mluví o více než čtyřech stovkách chybějících strojvedoucích. Důvodem je hlavně stárnutí stávající generace strojvedoucích, řada z nich je v důchodovém věku. Mladší práce tak neláká: na první pohled idealizovaná práce a sen řady dětí přináší řadu negativ, zejména pak dlouhé a často přerušované směny, kdy je zaměstnanec často dlouho mimo domov.

Příprava minimálně pět měsíců

I na tuto nevýhodu se snaží někteří dopravci reagovat rozpisem směn. Například RegioJet v Ústeckém kraji vůbec nepočítá, že bude mít takzvané dělené směny (chvíli jezdí a pak několik hodin nejezdí). Podle Jana Hrušky, majitele firmy CityRail zabývajícím se školením strojvedoucích trvá příprava na takovou práci při ideálním průběhu a hladkém zvládnutí všech zkoušek minimálně kolem pěti měsíců.

Zdeněk Iš propadl svému povolání i koníčku:

Mezi zájemci jsou podle něj lidé se zkušenostmi z jiných železničních oborů, například současní průvodčí či vlakvedoucí nebo lidé, kteří si platí výcvik sami. Další část jsou ti, kteří přichází přes nábory železničních dopravců. „Obecně vidím klesající úroveň technických znalostí, které jsou alespoň částečně nutné pro složení zkoušky,“ podotkl Hruška.

O nepříliš vysoké úspěšnosti svědčí i data Drážního úřadu, většina budoucích strojvedoucích musí zkoušku na licenci skládat několikrát. „Z vlastní zkušenosti vidím, že podstatně úspěšnější v tomto bývají ženy,“ říká Hruška.

České dráhy už dříve odhadly, že jim chybí zhruba tři stovky strojvedoucích. Medián mzdy v profesi loni dosáhl 44 573 Kč, jde ale i o příjem s přesčasy. Noví dopravci se snaží lovit jak u Českých drah, tak se i snaží vychovat zcela nové. Řešením je také nábor ze zahraničí, Arriva například hledá v Bulharsku.

Nedostatek strojvedoucích je celoevropským problémem, v Německu se kvůli tomu už často ruší některé spoje.