V jakých případech může pronajímatel automaticky zvyšovat nájemné?
Pronajímatel může jednostranně zvýšit nájemné pouze pokud takové navyšování bylo ve smlouvě ujednáno. Ujednání v neprospěch nájemce by však nemělo být vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené, pak by se k němu vůbec nepřihlíželo. Zvyšování může probíhat na každoroční bázi, případně může být sjednáno delší, nikoliv však kratší, období. Typickým příkladem pravidelně sjednaného navyšování nájemného je inflační doložka.

Panelový dům. Ilustrační snímek
Nájmy zdraží lidem i v městských bytech. Potřebujeme na opravy, tvrdí starostové

Co když taková dohoda ve smlouvě není?
Pokud pravidelné zvyšování nájemného nebylo sjednáno ve smlouvě, může pronajímatel zdražení navrhnout. V takovém případě je však limitováno. Nájemné může být zvýšeno maximálně do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a současně nejvýše o dvacet procent za poslední tři roky.

Právník Jan ŠůraPrávník Jan ŠůraZdroj: Se svolením Jana ŠůryJaký by byl postup, kdyby nájemník se zvýšením nájemného nesouhlasil?
Podle reakce nájemce na takový návrh mohou nastat tři situace. První v případě, kdy nájemce se zvýšením bude souhlasit, a zvýšený nájem bude platit počínaje třetím kalendářním měsícem po doručení písemného návrhu. Ke druhé situaci může dojít, pokud se nájemce k písemnému návrhu do dvou měsíců od doručení souhlasně nevyjádří. Poté se může pronajímatel obrátit na soud, který rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá. Posledním případem je situace, kdy nájemce se nájemného nesouhlasí a zvýšení odmítne. Nabídka pronajímatele zanikne, ale má opět právo obrátit se na soud, aniž by musel vyčkávat uplynutí lhůty pro vyjádření nájemce.

Jsou inflační doložky v nájemních smlouvách běžné?
Jsou poměrně běžným nástrojem ke sjednání pravidelného zvyšování nájemného.

Mnohým Čechům se nedostává peněz na zaplacení drahých energií, přesto po úřadech nepožadují příspěvek na bydlení.
Energetická chudoba roste. Dospělí zbytečně odmítají dávky, trpí tím i děti

Kdy může nájemní smlouva inflační doložku obsahovat, kdy ne?
Inflační doložku může obsahovat v podstatě jakákoliv nájemní smlouva. Pokud ji obsahuje, měl by především pronajímatel, jemuž toto ujednání svědčí, dbát na to, aby byla formulována srozumitelně a určitě. Mělo by být zejména patrné, zda dochází k navýšení automaticky k určitému datu, či na výzvu pronajímatele, z jakého konkrétního indexu bude odvozeno a podobně.

Očekáváte, že nájemci budou zvedat nájemné v současné výši inflace?
Na základě obecné úvahy, kdy v současné situaci klesá zájem o nové hypotéky a vlastní bydlení, lze očekávat zvýšenou poptávku po nájemním bydlení, která může vyústit i v růst nájemného obecně. Jako spotřebitelská organizace však nedisponujeme potřebnými nástroji abychom byli schopni skutečný růst nájemného předpovídat.

Na co by si s ohledem na inflaci měli dát nájemníci při uzavírání smlouvy pozor?
Obecně lze doporučit, aby před podpisem smlouvy ověřili, zda nájemné odpovídá současné situaci na trhu v dané lokalitě. Zároveň, pokud bude ve smlouvě sjednána inflační doložka, měli by nájemci za současné dvouciferné inflace usilovat o to, aby byla stanovena maximální míra, o níž je možné nájemné navýšit, tedy že k navýšení dojde o míru inflace, ne však o více než například pět procent ročně.

Ilustrační snímek
Inflace v Česku opět zrychlila. V dalších měsících bude klesat, míní odborníci

Liší se nějak postup u nájemních smluv u soukromníka a v obecních bytech?
Nájem obecních bytů se liší zejména v povinnostech obce jakožto pronajímatele. Obec stanovuje například zásady pro přidělování obecních bytů a majetek obce musí být zároveň využíván účelně a hospodárně. Z hlediska určování nájemného a možnosti sjednat s nájemcem inflační doložku však obec omezena není.

Zvyšování nájemného

• Pronajímatel může nájemné jednostranně zvýšit jen v případě, pokud to bylo uvedeno ve smlouvě.
• Nájemné se může zvyšovat jednou ročně nebo po delší do době. Nikoliv po době kratší.
• Nájemné může být zvýšeno nájemné maximálně do výše srovnatelného nájemného v daném místě a současně maximálně o 20 procent za poslední tři roky.
• Pokud smlouva obsahuje inflační doložku, měla by být ve smlouvě formulována srozumitelně a určitě.
• Nájemci by si před podpisem smlouvy měli ověřit, zda výše nájemného odpovídá současné situaci v dané lokalitě.