Poradna Zelená úsporám

Poradnu najdete na Zelené lince 800 260 500 (7.30–16.30 hod.), na krajských pracovištích (více na adrese www.zelenausporam.cz) a také v Informačním centru Ministerstva životního prostředí na adrese Vršovická 65, Praha 10, nebo na telefonech 267 122 302, 267 122 358, 267 122 053. A to každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Na lince Zelená úsporám radí profesionálně vyškolení pracovníci při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů.

Webová prezentace programu včetně možnosti stažení všech dokumentů k programu je k dispozici na www.zelenausporam.cz. Naleznete zde i Často kladené otázky (FAQ), vzory dokumentů a další užitečné informace. Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu dotazy@zelenausporam.cz.

Konzultační pomoc

Pro poskytování poradenských služeb byla za podpory ministerstva průmyslu a obchodu zřízena Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), ve kterých odborní energetičtí poradci poskytují zájemcům informace o možnostech úspor energie, o způsobech tepelných izolací staveb, o využívání obnovitelných energetických zdrojů a o možnostech získání dotací na zařízení pro využívání obnovitelných energetických zdrojů (www.eccb.cz).

Další programy podpory

Program ministerstva životního prostředí
Ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 jsou poskytovány dotace fyzickým osobám na projekty využívající energii z obnovitelných zdrojů. Podrobné podmínky se vyhlašují v rámci jednotlivých podprogramů přílohami Směrnice ministerstva životního prostředí.
Spravuje: Státní fond životního prostředí

Program PANEL
Program poskytuje finanční podporu na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů s dosažením požadavků platných předpisů na energetickou náročnost budov. Podporu lze tedy využít na realizaci energetických úspor zateplováním, výměnou oken a realizací dalších opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění.
Spravuje: Státní fond rozvoje bydlení

Program dotací hl. m. Prahy
Program je určen na přeměny topných systémů a podporu využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy. O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby, které změní topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalují systém využívající obnovitelné zdroje energie v bytě nebo objektu na území hl. m. Prahy. Týká se převážně trvale obývaných bytů, které neslouží k podnikání.
Spravuje: Magistrát hl. m. Prahy

(red)

Komerční příloha