Jaký mají lidé nyní zájem o výměnu starého kotle?
Bohužel je slabší, než bychom potřebovali, protože pořád chybí vyměnit ještě asi 150 tisíc kotlů. Nicméně o této povinnosti už od začátku bohatě informovalo ministerstvo životního prostředí i Státní fond životního prostředí a byly na to velké dotace a navíc se termín ještě odsunul. Takže si myslím, že všichni, na koho povinnost padá, to věděli, a pro ty, kteří si kotel nevymění, není žádná omluva.

close Dagmar Kopačková info Zdroj: se svolením Dagmar Kopačkové zoom_in Dagmar Kopačková Mají tito lidé k dispozici dostatečnou nabídku náhrady neekologických kotlů?
Loni po nárůstu cen energií nastal krátkodobý výpadek nabídky kotlů i služeb topenářů. Řada lidí, kteří se báli zvýšení ceny energií, se chtěla vrátit k tuhým palivům, ale to už je dneska historie. Kotlů je dostatek a řada výrobců má i různé akce, aby podpořili prodej, takže lidé rozhodně možnost je koupit mají.

Ani topenáři tedy nejsou příliš vytíženi?
V současné chvíli jim skončila topná sezona, takže udělali nutné opravy kvůli dožití zařízení a haváriím a teď mají relativně volněji. Samozřejmě to neznamená, že by na ulici stály stovky nezaměstnaných topenářů. V rámci svých možností přesto mají volné kapacity, i když většina z nich má také své stálé zákazníky a stálé smlouvy na servis. Mnozí mívají na léto nasmlouvané různé rekonstrukce kotelen ve školách, které se dělají o prázdninách. Ale výmluva na to, že nejsou kotle nebo nejsou topenáři, není použitelná.

Nemůže být důvodem odkládání výměny v některých domácnostech nedostatek peněz?
Už od začátku byly dostupné dotace, a byly štědré. I když z nich později vypadla nejlevnější varianta – výměna tuhých paliv za plynové kotle, dotace stále zůstaly na kotle na biomasu a na tepelná čerpadla. I přes zajímavou dotační část je tam sice doplatek, se kterým řada domácností může mít problém, ale i zde jsou možnosti třeba v rámci programů Oprav dům po babičce nebo Nová zelená úsporám Light.

close info Zdroj: Deník zoom_in Kde mohou zájemci najít pomoc ohledně žádostí na dotace?
Zdarma jim poradí energetičtí poradci ve střediskách EKIS. Pomohou jim najít nejlevnější variantu i to, jak vyčerpat dotaci, aby byl doplatek co nejmenší. Dotovaná je i tato služba poradce, se kterým to zájemci mohou probrat po telefonu, anebo jim může rovnou přijít poradit do jejich domácnosti. To je pro zájemce obrovská služba.

Co byste doporučila lidem, kteří si kotel stále nevyměnili?
Hlavně aby to nenechávali na poslední chvíli. Kdo má ještě stále starý kotel, měl by ihned zavolat nejbližšímu topenáři. Určitě mu přece někdo servisoval i ten starý kotel, tak se s ním může zkusit domluvit. Hlavně ať to řeší ihned, protože čas je jen do konce srpna a nevyplatí se spoléhat na to, že topenář bude mít těsně před posledním termínem zrovna volněji.

Byla podle vašeho názoru ze strany státu akce dobře připravena?
To, že kotle dodnes nejsou vyměněné, je způsobené jenom liknavostí lidí, kteří to stále odkládali. Stát toho udělal dostatek, jak co se týká informování lidí, tak i finanční podpory. Nemyslím si, že bychom v tomto směru mohli této vládě ani jakékoli z těch předchozích něco vytýkat. Navíc většina těch starých kotlů je už dnes na hranici dožití. Nevyměňujeme dobré a stále ještě funkční kotle, ale zejména ty dožívající. Výměna je i věcí životnosti, není to jenom nějaký výmysl úředníků.

Kontrola, zda lidé topí správně, bude na obecních úřadech. Očekáváte, že budou přísné a že se změna skutečně projeví na zlepšení ovzduší?
Já si myslím, že v obcích už teď dobře vědí, kdo má starý kotel a topí tak, že zamoří celou ulici. Samozřejmě to tam může být složité, protože se lidé sebou znají, takže jak se který starosta v rámci těchto osobních vztahů na vesnici zachová, to je těžko říct.