Kolik nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy stále zbývá vyměnit?
Pracujeme s tím, že počet neekologických kotlů horší než 3. emisní třídy se pohybuje přibližně ve výši 150 tisíc. Poslední aktuální data máme ze sčítání lidu z roku 2021. V té době topilo pevnými palivy, hlavně uhlím a dřevem, více než 600 tisíc domácností. Číslo 150 tisíc tedy vychází z odhadu podílu zastaralých kotlů v domácnostech, v ostatních objektech platí zákaz provozu těchto kotlů už skoro dva roky.

Kolik kotlů tedy již bylo vyměněno?
Přesná data máme k výměnám neekologických kotlů z našich programů Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. Díky nim už v obcích nekouří více než 180 tisíc kotlů. Nepochybně byla ale řada starých kotlů od roku 2012, kdy vešel zákaz v platnost a účinnost, vyměněna i bez dotace.

Prodeje kotlů na pevná paliva a tepelných čerpadel, které mohly tyto starší kotle nahrazovat, se za toto období pohybují nad 400 tisíci. Takže ten počet může být dnes již nižší, přesná čísla však nejsou k dispozici. Stále ale jde o desetitisíce nevyhovujících kotlů v provozu.

Jaké varianty nyní lidé pro výměnu kotle mají?
Do konce prázdnin mohu lidé využít dvojí druh podpory. Pro nízkopříjmové domácnosti, typicky seniory, máme kotlíkové dotace. Zájemci získají dotaci až 180 tisíc korun na tepelná čerpadla nebo 130 tisíc na kotle na pelety nebo kusové dřevo.

Ostatní domácnosti mohou získat v programu Nová zelená úsporám příspěvek na výměnu zastaralého kotle, ale i kamen nebo krbových kamen, za zdroj tepla na biomasu, tepelné čerpadlo nebo připojení na centrální zásobování teplem. Pokryjí tak zhruba polovinu nutných nákladů.

Řešíme také možnost podpořit kondenzační plynové kotle pro nízkopříjmové domácnosti. Tyto kotle jsou dobře regulovatelné a je tak možné dát je i do nezateplených objektů, aniž by po jejich budoucím zateplení bylo nutné je měnit.

Kterou variantu osobně doporučujete?
Osobně bych šel cestou pořízení tepelného čerpadla. I když vstupní náklady jsou vyšší, pohodlí a celková cena za teplo jsou z dlouhodobého hlediska bezkonkurenční. Sám mám kondenzační plynový kotel a až skončí jeho životnost, uvažuju o jeho výměně. Výběr nového zdroje tepla je však třeba přizpůsobit stavu objektu, zejména jeho tepelným ztrátám.

V minulých letech zájemci o dotace dostávali od státu příspěvek i na modernější kotle na uhlí. Nyní je zřejmé, že vytápění uhlím v Česku skončí dříve, než se očekávalo, možná jen za pár let. Budou tedy lidé, kteří si je koupili, muset rychle vyměnit také tyto kotle, a nebyly dotace od státu na jejich pořízení vynaloženy zbytečně?
Ne, nebudeme zakazovat modernější kotle nebo kamna na uhlí. Všechny domácnosti, které mají kotel třetí a vyšší emisní třídy ho mohou dál používat. Na druhou stranu je pravda, že doba uhelná končí. Proto chceme ještě více inspirovat a motivovat domácnosti, aby zastaralé zdroje tepla vyměnily za novější, které neznečišťují ovzduší ve městech a obcích, a navíc jsou jednodušší na obsluhu. Proto nabídneme od září podporu v programu i na výměnu kotlů na uhlí vyšší třídy za lepší zdroj tepla.

Jak z pozice ministra zakončujícího dlouhodobou práci několika svých předchůdců z různých stran politického spektra hodnotíte jejich výsledky v tomto projektu?
Povinnost skončit s provozem nejstarších kotlů v domácnostech je v zákoně o ovzduší už dvanáct let. My jsme ještě kvůli energetické krizi po ruském útoku na Ukrajinu odložili tento zákaz o dva roky. Od začátku roku 2014 není možné kotle nejstarších emisních tříd na pevná paliva dodávat na trh.

Už jen z toho je vidět, že příběh kolem nejvíc znečisťujících kotlů, který se teď chýlí ke konci, je skutečně dlouhý.

close info Zdroj: Deník zoom_in Postupovali podle vás politici k dosažení společného cíle správným způsobem? Za co byste je pochválil, a co byste jim případně vytkl?
Co se týče mých předchůdců, i tady je dlouhá historie pomoci při výměnách škodlivých zdrojů tepla, protože první kotlíkové dotace se rozběhly v pilotním programu už v roce 2012, tedy v době, kdy ministerstvo životního prostředí vedl Tomáš Chalupa.

Ještě před tím za Martina Bursíka začala první verze programu Zelená úsporám, kde bylo možné měnit kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Postupně se kotlíkové dotace rozšířily z Moravskoslezského kraje na všechny kraje po roce 2014 už pod vedením Richarda Brabce. Naše vláda nasměřovala podporu na výměny kotlů pro domácnosti s nižšími příjmy, které pokrývají až 95 procent nákladů.

Takže jen z toho je vidět, že v důležitých věcech, jako je ochrana ovzduší a ochrana občanů před zdravotně nebezpečnými látkami, dokážeme v čase přebírat dobré nápady od předchozích vlád a rozvíjet je.

Jak nyní pomůžete lidem, kteří si starý nevyhovující kotel stále ještě nevyměnili? Mají šanci si tuto povinnost ještě splnit v požadovaném termínu?
Domácnosti mohou do konce srpna využít jak kotlíkové dotace, tak Novou zelenou úsporám. Od září bude finanční podpora pokračovat, ale bude výrazně nižší. Pokud si domácnosti stihnou o dotaci požádat do konce srpna, i když nestihnou kotel vyměnit, budou k tomu přihlížet úředníci při kontrolách.

Dodržování zákazu neekologických kotlů by měly kontrolovat a případné hříšníky pokutovat obce s rozšířenou působností.
Výměny kotlů se pozitivně projevují na kvalitě ovzduší a na snížení zdravotních rizik spojených se znečištěným ovzduším. Proto je nezbytné tyto výměny dokončit všude, kde to zákon o ochraně ovzduší vyžaduje. Cílem je zlepšit kvalitu života ve městech a obcích pro nás všechny, ne plošně trestat domácnosti. Ono je možné se na to dívat i naopak. Naprostá většina domácností tyhle staré kotle už dávno nepoužívá, takže by mohla vzniknout obava, že radnice naopak budou moc přísné. Ministerstvo připravilo metodiku, kterou se budou úředníci při kontrolách řídit.

Neobáváte se, že starostové nebudou na své sousedy dostatečně přísní a že tedy řada lidí bude nadále spalovat nevyhovujícím způsobem uhlí nebo ještě horší hořlaviny?
Je potřeba připomenout, že kontrolu budou provádět obce s rozšířenou působností, ne úředníci malých obcí, kde by mohly sousedské vztahy kontroly ovlivnit. Obce mohou nejprve řešit situaci uložením nápravného opatření, ve kterém bude povinnost nevyhovující kotel do určitého termínu vyměnit. Teprve až následně by přišly na řadu pokuty.

Kontroly při nich ale budou přihlížet k sociální situaci každé domácnosti, nízkopříjmoví se tedy nemusí obávat maximálních pokut. Těmi budou pokutováni ti, u kterých se prokáže záměrné jednání. Znovu chci ale apelovat na všechny, aby si ještě požádali o podporu na výměnu kotlů, protože i k tomu budou obce přihlížet, i když ještě samotný kotel nebude vyměněný.

Připravuje se v dlouhodobějším horizontu nějaký podobný zákaz kupříkladu na spalování uhlí v kamnech v rekreačních objektech?
Ne, žádný zákaz uhlí v kamnech nebo sporácích neplánujeme.