Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení ve společnosti ČEPS.Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení ve společnosti ČEPS.Zdroj: Se svolením ČEPSMůže se v současnosti stát něco podobného jako v Polsku, tedy že rozvodná síť u nás bude čelit problémům kvůli širšímu využívání zelené energie?
K omezení výroby z obnovitelných zdrojů (OZE) může v mimořádné situaci dojít, nicméně tomu musí předcházet využití všech standardních nástrojů pro udržování výkonové rovnováhy a veškerých tržních opatření. Provozovatel přenosové soustavy je na tyto situace připraven, v případě nutnosti využijeme omezovací plán, který v souladu s legislativou může omezit výkon obnovitelných zdrojů na nezbytně nutnou dobu.

Instalace solárních panelů
Solární boom přináší riziko odstávky. Do sítí potečou desítky miliard

Jak je na tom Česko ve srovnání s Polskem?
ČEPS je na podobné situace dobře připravena, kromě standardních nakoupených služeb výkonové rovnováhy využívá i výhody plynoucí z účasti v mezinárodních platformách pro výměnu regulační energie, kdy může v některých případech využít regulační energii ze zahraničí. V České republice je fungující trh, kde si obchodníci vyrovnávají své pozice těsně před reálným časem, což přispívá k udržení systémové odchylky v předpokládaných mezích. Celkový instalovaný výkon v obnovitelných zdrojích energie je v Polsku zhruba sedminásobně vyšší.

I v Česku ale již k omezení výkonu došlo, loni o Velikonocích…
Desátého dubna 2023 na Velikonoční pondělí se tak stalo podle omezovacího plánu. Důvodů bylo hned několik – ten den slaví celá Evropa a spotřeba elektřiny je minimální, všichni tedy mají nadbytek výkonu, došlo k nepřesné předpovědi počasí, výroba fotovoltaických elektráren byla vyšší než se předpokládalo, obchodníci nezobchodovali přebytečnou elektřinu, a proto narostla systémová odchylka vysoko nad rámec běžných hodnot - krátce po poledni přes 700 megawatthodin, což přesahovalo možnosti nakoupených záporných výkonových rezerv. Nebylo možné využít výměnu nebo výpomoc ze zahraničí, protože evropští provozovatelé přenosových soustav měli podobné problémy. Naši dispečeři byli nuceni omezit asi 400 megawattů z fotovoltaických elektráren po dobu přibližně dvou hodin, celková omezená energie odpovídala asi 570 megawatthodinám.

Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku nabírá v posledních dvou letech na obrátkách. Ilustrační snímek
Kam s přebytky zelené energie? Zákaz baterií vadí obcím a komunitám

Kdy nejvíce hrozí nutnost odstřihnutí části elektráren?
Typicky se jedná o dny s nízkou spotřebou a vysokou výrobou energie z obnovitelných zdrojů, tedy víkendy a svátky, ale je nutné vzít v potaz celkovou situaci. Velikonoce mohou být problematické, protože se slaví v celé Evropě, a poptávka po elektřině je tedy minimální. I v letošním roce někteří provozovatelé přenosových soustav museli omezovat výkon OZE kvůli přebytku výkonu.

Mohou nastat lokální problémy v regionech?
Co se týká regionů, z hlediska výkonové rovnováhy může být největší komplikace při vysoké výrobě z OZE ve všech regionech zároveň. Provozovateli přenosové soustavy nedělá problém výroba v určitém konkrétním regionu.