Evropská komise už text dokumentu zveřejnila společně s nově domluveným zněním související politické deklarace, která bude základem pro budoucí jednání o nové podobě vzájemných vztahů mezi Británií a Evropskou unií. Hlavní změnou v politické deklaraci je odraz toho, že nynější britská vláda hodlá ve vztahu s EU po brexitu usilovat o dohodu o volném obchodu s nulovými cly. Deklarace také zmiňuje závazky udržet pro obě strany rovné podmínky a otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker (vpravo) a britský premiér Boris Johnson
Johnson a šéf EK Juncker se dohodli na smlouvě o brexitu. Unionisté ji odmítají

Právě problematika související s řešením režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem byla dlouhodobě klíčovým sporným momentem vleklých brexitových jednání. Kvůli původní podobě takzvané irské pojistky text "rozvodové dohody" třikrát odmítl britský parlament. Ten nyní bude hlasovat o nové verzi dokumentu a zatím není jisté, zda se vládě podaří potřebnou podporu získat.

Barnier novinářům vysvětlil, že upravený protokol dohody, který se irskou problematikou zabývá, stojí na čtyřech pilířích. Severní Irsko se bude řídit "omezenou sadou" unijních pravidel, souvisejících především s přeshraničním pohybem zboží. Všechny procedury se ale podle Barniera nebudou odehrávat na hranici s Irskou republikou, ale na "vstupních bodech" do Severního Irska mimo tuto hranici. Britské úřady budou proto v této souvislosti odpovídat za uplatňování unijních celních pravidel.

Kvadratura kruhu

Jako součást britského celního prostoru bude mít Severní Irsko prospěch z budoucích obchodních dohod, které Británie samostatně uzavře jako stát stojící mimo Evropskou unii, upozornil Barnier. "Podařila se nám kvadratura kruhu," prohlásil vyjednavač. Britské úřady budou uplatňovat britské poplatky a cla na zboží ze třetích zemí, pokud toto zboží bude skutečně mířit do Severního Irska a nebude riziko, že se dostane na unijní jednotný trh. Pokud takové riziko bude, budou britské úřady vybírat evropská cla a poplatky.

Až do dnešního rána se obě strany snažily najít řešení související s výběrem daně z přidané hodnoty (DPH). "Také v tomto bodě jsme dosáhli obou cílů - udržení integrity unijního trhu i uspokojení legitimních britských přání," uvedl vyjednavač.

Vlaječky Británie a Evropské unie (EU) - ilustrační foto
Brexitovou dohodu se nepodařilo dojednat. Unijní země jsou ale optimistické

Britský premiér Johnson a jeho irský protějšek Leo Varadkar také podle Barniera chtěli zajistit dlouhodobou demokratickou podporu provádění nyní domluveného řešení britskými úřady v Severním Irsku. "Čtyři roky poté, co začne protokol platit, budou moci volení zástupci v Severním Irsku prostou většinou rozhodnout, zda pokračovat s používáním domluvených pravidel nebo ne," vysvětlil. Demokratická podpora je podle Barniera základem nově domluveného přístupu. Podle nynější představy obou stran by totiž už toto řešení nemělo v budoucnu nahradit nějaké nové, zatím ještě nedojednané uspořádání, jak se původně předpokládalo.

Nejdůležitější jsou lidé v Irsku

"Po celou dobu vyjednávání byly EU i Velká Británie plně odhodlány ochránit mír a stabilitu na Irském ostrově," upozornil Barnier. Při diskusích o Severním Irsku totiž není podle něj možné mluvit jen o hospodářství, obchodní výměně a technických otázkách, ale nejdůležitější jsou "lidé v Irsku i v Severním Irsku, zachování míru".