Evropské unii důvěřovalo letos v červenci 50 procent Čechů a nedůvěřovalo 45 procent. Zbytek respondentů se v průzkumu nedokázal rozhodnout ani pro jednu odpověď.

V případě institucí, které pod unii spadají, významněji převládá nedůvěra nad důvěrou. Více než třetina dotázaných důvěřuje Evropskému parlamentu a Evropské komisi. Necelá polovina oslovených jim naopak nedůvěřuje.

Ministerstvo pro místní rozvoj - nápis, logo.
EK schválila COVID ubytování. Vláda vyčlenila víc než tři miliardy korun

Nejméně Češi věří předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady, označovanému někdy jako evropský prezident, a vysokému představiteli EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Důvěru jim v průzkumu dala přibližně čtvrtina českých občanů. Podíl nedůvěřujících se pohyboval kolem dvou pětin dotázaných. "Je ovšem také nutné podotknout, že v případě těchto funkcí v rámci EU se v české veřejnosti vyskytuje vysoký podíl těch, kteří tyto představitele vůbec neznají, což může ovlivnit celkové hodnocení," upozorňuje CVVM.

Podobné výsledky

Oproti výsledkům z loňského dubna se aktuální výsledky výrazněji neliší. Současné výsledky se svými hodnotami kromě dubna 2019 nejvíce blíží názorovému rozložení z dubna 2011, 2014, 2015 a 2018, a je u všech sledovaných institucí významně lepší, než bylo v dubnu 2016.

Organizaci spojených národů (OSN) a Severoatlantické alianci (NATO) věří nadpoloviční většina obyvatel Česka. Důvěru v OSN v červencovém průzkumu vyjádřilo 55 procent a v NATO 54 procent dotázaných. Opačný postoj zaujalo v případě OSN 32 procent respondentů. V případě aliance to bylo 34 procent.

Mince o hodnotě jednoho eura na vlajce Evropské unie
Náhrada za zrušené akce. Evropská komise schválila podporu pro kulturu

Ve srovnání s loňským dubnem důvěra Čechů k OSN i k NATO významně klesla, a to o osm, respektive sedm procentních bodů. "V případě OSN se jedná o vyrovnanou třetí nejnižší hodnotu od počátku měření v roce 2003," uvádí CVVM. Aktuální hodnota důvěry v NATO je statisticky srovnatelná s výsledky z let 2009 až 2011.

Průzkum se uskutečnil od 18. do 29. července. Zapojilo se do něj 972 lidí ve věku od 15 let.