Zdůraznila, že seznam priorit se bude v budoucnu zužovat v souvislosti s vývojem situace v EU. Ke stejnému kroku vyzývali i poslanci, podle nichž by příliš široká paleta témat mohla vést k tomu, že se je nepodaří uskutečnit.

Nyní představený návrh priorit je podle Hrdinkové první pracovní verze, která vychází z konzultací s ministerstvy a se Sněmovnou a zohledňuje i legislativní plán Evropské komise. Do budoucna se bude výběr témat zužovat. První oficiální verzi materiálu by vláda podle Hrdinkové měla představit na počátku příštího roku, další změny jsou možné i v dalších měsících před začátkem českého předsednictví.

Téma vnitřního trhu bude podle státní tajemnice mezi prioritami za všech okolností. "Koresponduje to s typem ekonomiky a charakteristikou České republiky. Pokud bychom měli jmenovat jednu věc, ze které Česká republika členstvím v Evropské unii nejvíc profituje, tak je to vnitřní trh," řekla. Česko se chce zaměřit na prohlubování vnitřního trhu, budování dopravní infrastruktury nebo podporu malých a středních podniků.

Dalším významným okruhem bude zajištění bezpečnosti EU. Podle Hrdinkové se to nebude týkat jen bezpečnosti v běžném smyslu, jako je ochrana vnějších hranic nebo řešení migrace, ale například i energetická bezpečnost nebo posílení významu role EU ve světě. Podle předsedy výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) by součástí tohoto tématu mohlo být i zajištění soběstačnosti EU ve strategických oblastech, jako je zdravotnictví, na jejíž potřebu ukázala pandemie koronaviru.

Zajištění soudržnosti EU

V pracovním seznamu priorit je i podpora digitalizace, zajištění soudržnosti EU, včetně ochrany pracovních míst nebo reakce na demografické změny, nebo podpora udržitelnosti a ochrany přírody, kde chce Česko klást důraz především na zajištění vodních zdrojů nebo ochranu lesů.

Poslanci se dnes shodli, že seznam priorit je velmi široký a bude ho třeba v budoucnu zúžit. Podle Jaroslava Bžocha (ANO) to Česku dává možnost dobře reagovat na vývoj v EU v nadcházejícím roce a půl, aby priority nejlépe odpovídaly aktuální situaci v době českého předsednictví.

Jan Farský (STAN) ale upozornil na to, že ve finále by Česko mělo zvolit dvě nebo tři priority předsednictví, aby neplýtvalo energií na příliš mnoho cílů, a kvůli tomu nedosáhlo žádných výsledků.

Česko bude předsedat EU ve druhé polovině roku 2022, před ním bude v čele EU stát Francie a po něm Švédsko. Hrdinková uvedla, že zástupci této trojice zemí vedou zhruba půl roku neformální konzultace o sladění předsednických priorit. Na konečnou dohodu je ale zatím podle ní příliš brzy.