„Jsme rádi, že se vláda postavila za občany, kteří již nyní trpí nedostatkem vody způsobeným těžbou na dole Turów, i za lidi, kteří jsou ztrátou vody ohroženi,“ reagovala Nikol Krejčová z hnutí Greenpeace. „Vzhledem k jednání polské strany, která ignoruje negativní vlivy dolu Turów na české území i platnou evropskou legislativu, je podle nás zcela nutné zažalovat Polsko hned, jak to bude možné, tedy nejspíše na začátku příštího roku,“ dodala.

V Trojzemí, kde se v jednom místě potkává hranice Polska, Německa  a Česka se sešli odpůrci rozšiřování těžby na hnědouhelném dole Turów.  Protest proti Turówu narušili obránci těžby z řad zaměstanců dolu a přilehlé elektrárny polostátní společnosti PGE.
Protest proti dolu Turów narušili polští horníci. Zakročit musela policie

Žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie bude možné podat po uplynutí zhruba čtyř měsíců od podání podnětu. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce pro ni existují přesvědčivé důvody. Ty mají představovat procesní porušení, která nastala při přijímání báňského povolení pro Turów do roku 2026, a v souvislosti s řízením o vydání báňského povolení do roku 2044.

„Do budoucna by tak Česká republika mohla dosáhnout pozastavení těžební činnosti v dole Turów do doby, než budou vyřešeny veškeré problematické aspekty, tedy až získáme od polské strany veškerou dokumentaci, na níž máme dle unijního práva nárok,“ vysvětlil Brabec. České republika má od polské strany pouze dílčí informace k prodloužení těžby na hnědouhelném dole.

A to i přes fakt, že opakovaně žádala polskou stranu o ucelené a konkrétní informace k ověření všech skutečností. Podle ministerstva je ale Polsko odmítá poskytnout. „Naším cílem není dosáhnout úplného zastavení těžební činnosti. Usilujeme ale o kontrolu toho, aby těžba probíhala za takových podmínek, které zajistí minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí v ČR, mimo jiné i toho, aby Polsko převzalo zodpovědnost za kompenzaci pravděpodobné újmy, která by pokračováním těžby ČR vznikla,“ dodal ministr Brabec.

Lidé bez pitné vody

V podobném duchu se vyjádřil také Milan Starec z obce Uhelná, která se nachází jen pár stovek metrů od hranice dolu. Podle něj místní obyvatelé do poslední chvíle doufali v dialog s polskou stranou. „Nyní plně podporujeme podání mezinárodní žaloby. Státní společnost PGE ani nikdo jiný z polské strany neodpovídá na naše volání po preventivních opatřeních. Kromě podzemní clony s nejistým efektem se prozatím nechystá ani vybudování zalesněného valu, které bylo jednou z podmínek ministerstva v případě realizace záměru. PGE není ochotna učinit ani takto drobný a v jiných případech zcela samozřejmý krok,“ zmínil Starec.

Turów.
Ekologické zvěrstvo. S Turówem už Česku pomůže jen EU

„Nyní probíhá mohutné odlesňování polského území mezi naší obcí a dolem, k zemi už šla celá vesnice Bialopole a nám se v následujících několika letech otevře pohled do důlní jámy. Ve Václavicích přibývá lidí, kteří se ocitají zcela bez pitné vody a ozývají se i lidé z dalších obcí. Situace je velice akutní, čekají nás kritické roky. Postup naší vlády vede sice správným směrem, bohužel je ale podstatně pomalejší než postup na druhé straně hranice,“ doplnil.

Důl Turów podle analýz českých odborníků narušuje spodní vody na českém území, a ohrožuje tím zásobování pitnou vodou desetitisíce lidí na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku. Těžba způsobuje také hluk a znečištění ovzduší. Spalování uhlí také významně přispívá ke klimatické krizi.