Je Green deal pro Čechy šancí, nebo hrozbou?
Je nutností. Evropa má svou klimatickou politiku, říkáme jí Green deal. Je to způsob, jak řešit globální klimatickou změnu, na které se podílejí všechny země na této planetě. Tohle je to naše konkrétní řešení, kterým přispíváme k úspěchu světa.

A je to řešení dobré?
Je tam poměrně hodně věcí, které fungují dobře. Zároveň tam nepochybně velká část chybí.

Co tam chybí?
Například jak efektivně nastartovat evropský průmysl, aby dokázal splnit to, co po něm chceme. My máme velmi dobrou představu, jak omezovat emise z námořní přepravy, jak omezovat emise z letecké dopravy a podobně. Ale to co nám chybí, je rozvrhnout výrobu aut, fotovoltaických panelů, baterií a všeho dalšího, co k tomu bude třeba do rozsahu, který potřebujeme.

Ale není to dnes tak, že vše musíte objednat v Číně a čekat, jestli to sem dodá?
Ano a je to špatně. My bychom se měli dostat do stavu, kdy tyto věci budeme vyrábět v Evropě. Že tady budou stát továrny, které to budou dělat. A to se nám v tomto volebním období europarlamentu nepovedlo. Také kvůli složení Evropské komise, která tuto část moc neřešila.

Vy jako Piráti, kteří jste seděli v Evropském parlamentu, jste se snažili o co?
My jsme říkali, že potřebujeme do tohoto sektoru v EU přitáhnout nové investice, a to především nové soukromé investice. Zelená transformace musí být soukromým sektorem vnímána jako něco, na čem se dají vydělat peníze. Soukromý sektor musí v Evropě na zelené transformaci vydělávat, aby celou transformaci posunul.

Co s tím tedy chcete do budoucna udělat?
Chtěli bychom udělat to co Američané už před dvěma roky. My bychom chtěli jejich řešení, tedy daňové úlevy pro strategické sektory průmyslu přenést do našich evropských podmínek, abychom byli schopni nastartovat boom soukromého podnikání v této oblasti a skutečně se posunout dál.

Pokud to nedokážeme, co nám jako Evropě i Česku hrozí?
Mohlo by se stát, že Číňané a Američané budou vyrábět věci, které potřebujeme, zatímco my se na to budeme jen dívat. Proto musíme umět nastartovat výrobu i u nás.

V Česku se hodně řeší, co způsobí zavedení Green dealu s energetikou. Může pomoci běžným lidem k nižším cenám energií?
Zvykli jsme si, že energetika je něco centralizovaného. Že máte jednu elektrárnu, neřešíme jestli je uhelná, jaderná, či jiná. Máte jednu elektrárnu, z níž vedou dráty ke všem lidem a ti od ní prostě jen odebírají. Změna energetiky spočívá v tom, že vznikne spousta malých elektráren. V podstatě každý z nás může mít na střeše svoji fotovoltaiku a tím pádem se můžeme stát z pouhých konzumentů elektřiny jejími producenty. A to celý systém ohromně demokratizuje.

V čem je to výhodné?
Dosud jsme byli závislí na jedné trubce s plynem z Ruska. Když ten na tom druhém konci řekl, že zdraží, tak nám vyletěly ceny. Teď se konečně dostáváme do stavu, kdy si energii bude moci vyrábět každý sám, a jsme si proto daleko víc rovni. To sice mnoha lidem nevyhovuje, ale je to velký přínos.

Dobrá, ale co situace, kdy ani nesvítí ani nefouká a my potřebujeme svítit, topit, dobít elektromobil?
To, kolik elektřiny se v daný okamžik vyrábí, nerozhoduje nějaký ministr, ale už dnes pouze trh. Elektrárny, které elektřinu vyrábí, ji nabízejí jako produkt. Zároveň všechna zařízení, která ji odebírají, ji nakupují pro své fungování.

Co se tedy stane, když nesvítí a nefouká?
V ideálním stavu, pokud bude trh fungovat dobře, se v této situaci začnou některá velká zařízení vypínat.Typicky třeba bojlery na teplou vodu. Naopak, když bude všeho dost, pojede ve velkém výroba vodíku, který můžete pálit, když není elektřiny dost. Velká zařízení na vodík se už plánují třeba v Hamburku a jižním Německu.

Záznam celé debaty si můžete pustit zde:

Eurodebata v Litoměřicích. | Video: Deník/Luboš Palata

Evropa v souvislostech

Evropa v souvislostech info Zdroj: se svolením EU Evropa v souvislostech

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci subvenčního programu Evropského parlamentu v oblasti komunikace. Evropský parlament se nepodílel na jeho přípravě a nenese žádnou odpovědnost za informaci, informace nebo stanoviska vyjádřená v rámci projektu, ani jimi není vázán, neboť za ně v souladu s příslušným právem odpovídají pouze autoři, oslovené osoby, vydavatelé nebo vysílatelé programu. Evropský parlament nemůže být činěn odpovědným ani za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při realizaci projektu.