V čem hlavně promarněná?
Příliš jsme žili v představě, že když vstoupíme do EU, některé věci se stanou samy, že se to samo zlepší. Na vyšší ekonomickou úroveň země s vyšší přidanou hodnotou se nedostanete jen tak, to se neděje samo nikde na světě.

Po vstupu do Unie ale česká ekonomika přece výrazně rostla.
Ano, je vidět, že po roce 2004 domácí ekonomika dostává nový impuls, to je bezesporu pravda. Ten se však ale velmi rychle vyčerpal. Hlavní problém vidím v tom, že žádná z těch předchozích vlád nepředložila, a téměř se o to ani nepokusila, nějaký základní náčrt hospodářské politiky. To znamená, z čeho bude tato země žít, jakým způsobem bude reagovat na měnící se ekonomické prostředí. U nás se vše soustřeďuje v lepším případě na operativu, v horším na hodnotové boje. A ani jedno vám dlouhodobé výsledky nepřinese.

Kateřina Konečná
VIDEO: Konečná v Kolíně. Podívejte se na předvolební evropskou debatu Deníku

A jak je to s Evropskou unií jako takovou?
Evropská unie se za posledních dvacet let strašně změnila. Dnes si velmi ráda hraje na strážce celoplanetárních hodnot, ale přitom jí ekonomicky ujíždí vlak. Řada představitelů unijních i evropské byrokracie si ráda klade hodně vysoké ambiciózní cíle. Například to byla Lisabonská strategie (o tom, jak EU dožene USA, pozn. red.), teď to jsou cíle v oblasti migrace, v oblasti klimatu. Velice často zdůvodněné hodnotově.

Ekonomka Ilona ŠvihlíkováEkonomka Ilona ŠvihlíkováZdroj: se svolením I. ŠvihlíkovéProč by to měl být problém?
Protože když se podíváte na ta minulá prohlášení, ona prostě nebyla uskutečněna, neměla odraz v realitě. Což ovšem nikoho neodradilo od toho, aby připravoval další a další velkolepé plány. Unii chybí racionalita, normální analytika, kde si řeknete: To asi tak nepůjde, asi tam bude problém, pojďme zjistit jaký. Je odstranitelný, jsme toho schopni? Tuto debatu nyní ale v Evropě de facto nemůžete vést.

Jaká je dnes ekonomická situace Evropské unie?
Není dobrá a tím nemyslím jen aktuální čísla, nebudu se zastavovat nad jedním čtvrtletím. Ta situace není dobrá dlouhodobě.

Opravdu? Na čem se to dá ilustrovat?
Jenom dva příklady. Hrubý domácí produkt na obyvatele, což je klasické číslo vyjadřující nějaký stupeň životní úrovně, srovnáno v kupní paritě je o třetinu nižší než ve Spojených státech amerických. To není dobré. To ukazuje, že některé evropské rozvojové strategie nefungují. Proč se o tom víc nebavíme?

A ta druhá věc?
Tou je odchod některých firem z Unie hlavně do Spojených států. Mimo jiné odchází i kvůli drahým energiím. A já mám velký problém si odpovědět na otázku, čím chce Evropská unie konkurovat, s čím se chce ve světě uplatnit? Mně někdy přijde, že tím, že bude vydávat silná prohlášení a peskovat kde koho po světě o těch správných hodnotách.

Předvolební debata před eurovolbami, kterou dnes v Praze uspořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a již on-line přenášel server Deník.cz.
Eurodebata: Emisní povolenky nám škodí, chceme je změnit

Co jsou reálné problémy?
Třeba jak je možné, že se staví tak strašně málo bytů a jsou naprosto cenově nedostupné. Jak je možné, že se ekonomický rozdíl mezi USA a Unií stále zvyšuje? Jak chceme fungovat, když budeme mít několikrát dražší zemí plyn než Spojené státy? To jsou myslím docela racionální otázky. Ale ve světě dobra a zla pro ně není moc místa.

Co s tím?
Byla bych ráda, kdyby se debata zracionalizovala. A kdyby v ní zaznívalo více argumentů opřených o vývoj sociální situace a ekonomiky a méně velkolepých prohlášení, jak napravíme celý svět.

Na celou debatu se podívejte na videu:

Zdroj: Deník/Jakub Vítek

Evropa v souvislostech

Evropa v souvislostechEvropa v souvislostechZdroj: se svolením EU

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci subvenčního programu Evropského parlamentu v oblasti komunikace. Evropský parlament se nepodílel na jeho přípravě a nenese žádnou odpovědnost za informaci, informace nebo stanoviska vyjádřená v rámci projektu, ani jimi není vázán, neboť za ně v souladu s příslušným právem odpovídají pouze autoři, oslovené osoby, vydavatelé nebo vysílatelé programu. Evropský parlament nemůže být činěn odpovědným ani za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při realizaci projektu.