V moravských Buchlovicích má sídlo společnost BD Sensors, která patří v oboru elektronické tlakoměrné techniky ke světovým špičkám. Kromě České republiky má pobočky na Slovensku, v Německu, Rusku a dokoncei v Číně, ve firmě pracuje celkem na 300 zaměstnanců.

Když ji Karel Mareček v roce 1993 zakládal, začínali v pěti lidech a se čtyřmi typy měřičů. Dnes je v nabídce 80 typů měřičů ve více než 50 tisících variantách a zákazníci si mohou vybrat tlakové senzory, snímače a převodníky, existuje však i možnost individuálního speciálního řešení přímo „na míru“.

Centrála firmy Kiwi v Brně
Český portál Kiwi.com dobyl nebe. K jeho úspěchu přispěl i evropský projekt

A pokud byste se chtěli přesvědčit o tom, jak vypadá zavedení konceptu Průmysl 4.0 do praxe, není lepší příklad než BD Sensors. „Jde vlastně o záležitost starou zhruba 30 let, kdy jsme s automatizací a digitalizací začínali. Na projekt BD Sensors - průmyslová revoluce 4.0 a nasazení internetu věcí ve společnosti jsme získali evropskou dotaci. Mohli jsme tak nakoupit vysoce moderní technologie. Ve firmě máme evropská referenční místa, kam se zákazníci chodí dívat, jak se dělá logistika. Naši zaměstnanci vůbec nepotřebují vědět, co vyskladňují.

Zdroj: MMR

CNC stroje jsou počítačem řízená zařízení, jsou přiřazeny k robotickým buňkám, strojea senzory spolu komunikují, softwaroví roboti nahrazují lidskou práci. U nás Průmysl 4.0 začíná už ve chvíli, kdy nás zákazník osloví,“ vysvětluje nám Karel Mareček, ale když vidí poněkud nechápavé pohledy, dodá: „Pokud jste ale laici, tak se v tom trochu ztratíte, přiblížit takovému člověku hi-tech je dost obtížné.“

Digitalizace v praxi

A má plnou pravdu. Nakonec není mnoho firem, které pro úřední účely nepoužívají papír, ale v nichž má každý zaměstnanec k dispozici osobní tablet, a tedy neustále přístup k výrobní dokumentaci i veškerým dalším důležitým informacím pro svoji práci, a může si přes něj také vyřídit třeba obědy nebo dovolenou. Vše je digitální, což jsme zaznamenali hned při vstupu, naše průvodkyně otevírala dveře jen přiložením prstu na senzor a někde stačil pouze oční kontakt.

Právě v této oblasti firmě pomohl projekt z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z fondů EU na něj šlo přes 30 milionů korun. Díky nim mohla firma propojit všechny vnitřní výrobní i logistické systémy v rámci uceleného řídicího systému.

Jalbonecká společnost Kitl a její produkce
Dotace z EU? To jsou dva tisíce lahví sirupů za hodinu

Ve firmě vzniká i řada projektů zaměřených na ochranu životního prostředí. Projekt Dešťovka slouží koncovému zákazníkovi k měření dešťové vody v retenční nádrži, další sondy umožňují sledovat například vody v mokřadech, jiné senzory se používají na vodním díle Gabčíkovo nebo v Českém hydrometeorologickém ústavu. Speciální snímače zase dokážou hlídat kvalitu ovzduší ve školách, kde je potřeba dbát na větrání.

Projekt v číslech: BD SENSORS s. r. o.Zdroj: MMR

Propojení se školami však funguje i na jiné bázi. Loni společnost BD Sensors představila první pojízdnou mobilní učebnu v České republice, která je umístěna v kamionu. Slouží pro výuku pneumatiky, hydrauliky a elektroniky. Učí se v ní odborníci z praxe, i děti a studenti, za nimiž zajíždějí do škol, firem, měst a vesnic ve Zlínském kraji. Ale nejen to. Ve dvou tréninkových pracovištích se mohou učit programovat, nastavovat kolaborativní roboty, pájet, vyzkoušet si práci s 3D skenerem i tiskárnou a další.

Z Buchlovic do vesmíru 

Díky strategické fúzi s kroměřížskou firmou CSRC vznikla v BD Sensors i speciální divize se zaměřením na vesmírnou technologii. První práce na finálních produktech byly zahájeny již v roce 2013 a po několikaletém úsilí tlakoměry firmy BD Sensors zamířily i do kosmu. „Spojení dvou společností nám umožnilo vzájemně sdílet naše znalosti, zkušenosti a otevřelo nám dveře k dalším zajímavým projektům. Ve vesmíru je sonda Solar Orbiter, ve které je naše elektronika, další sonda s našimi přístroji se vydala až k planetě Jupiter,“ přibližuje Karel Mareček tuto výjimečnou misi, která je velkým úspěchem pro celou ČR.

Městys Buchlovice s necelými 2 500 obyvateli na Moravském Slovácku asi většina z nás zná jako jednu z hlavních bran do atraktivní turistické oblasti Slovácka a místo s pohádkovým barokním zámkem. Když budete náhodou procházet jeho komnatami nebo obdivovat krásný zámecký park, vzpomeňte si, že zde sídlí také firma, která se stala jedním z pilířů prosazování inovativních technologií a získala si jméno a také respekt ve světovém měřítku.

Karel Mareček: Nástup internetu věcí naši firmu vůbec nepřekvapil

Díky prostředkům z operačního programu Evropské unie Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost došlo ve společnosti BD Sensors k propojení všech vnitřních výrobních i logistických systémů do sítí v rámci uceleného řídícího systému. Společnost tak mohla udělat další krok k tomu, aby se průmyslová revoluce 4.0 a internet věcí staly samozřejmostí. Nejen o tom jsme hovořili s jednatelem BD Sensors Karlem Marečkem.

Jednatel BD SENSORS Karel MarečekZdroj: BD SENSORSV čem vidíte hlavní přínos digitalizace?
Především v tom, že všechny procesy se zdokonalí tak, aby se vyskytovalo minimum chyb. Když zaměstnanec pracuje podle dokumentace na tabletu, upozorňuje ho na nestandardní operace a na pozměněnou dokumentaci, a on musí potvrdit, že vše udělal správně.

Už dlouho se ve vaší firmě obejdete bez papírových formulářů, zavedli jste prvky Průmyslu 4.0, internetu věcí. Co bude dál?
Naší vizí je vybudovat z BD Sensors smart factory, ale tento cíl je nekonečný, protože co stačí dnes, nemusí stačit za rok. Budoucnost vidíme ve zpracování a vyhodnocování historických dat, abychom se například dokázali podívat zpětně na nástroje ve výrobě. Když budeme tato data shromažďovat a vyhodnocovat, můžeme generovat sekundární úspory, třeba ve výši dvaceti procent.

Nástup internetu věcí vás vůbec nepřekvapil, už před čtyřmi lety jste dokonce začali s projektem DataFly…

Řekli jsme si, že udělat internet věcí jen pro tlakoměry je málo. Zákazník, který chce měřit ještě teplotu, vlhkost nebo například koncentrace oxidu uhličitého, by musel odebírat řešení od čtyř pěti různých firem. To ale nebude nikdy stejné. A tak jsme se rozhodli spojit všechny firmy dohromady, kde každý vyrábí svůj senzor. A v rámci projektu DataFly dáme zákazníkovi jednotné řešení pro vyhodnocování naměřených dat.

Společnost VUAB Pharma v Roztokách u Prahy
V boji proti nádorům pomohou léky s platinou. Na jejich vývoj přispěla i EU

Můžete pro ilustraci popsat některou z průmyslových aplikací vašich senzorů?
Na námořních lodích převážejících kontejnery je naše aplikace, která v případě, že fouká vítr a loď se začne naklánět, pomáhá prostřednictvím sensorů v balastních vodních nádržích náklon vyrovnat přepouštěním vody mezi nimi. Na trajektech mezi Evropou a Velkou Británií máme senzory, které pomáhají s rovnoměrným zaparkováním kamionů na palubě.

Dlouhodobě spolupracujete s technickými fakultami vysokých škol, ale svou pozornost zaměřujete také na žáky základních a středních škol. Mají zájem o moderní technologie? Říká jim něco například pojem „internet věcí“?
S technikou začínáme seznamovat děti od 5. třídy základních škol, náš speciální kamion jezdí po školách, žáci si mohou vyzkoušet například hydraulické stavebnice. Přijíždějí i do našeho tréninkového centra, které máme ve firmě. Snažíme se jim přiblížit to, čemu nerozumějí i díky tomu, že se ve školách zrušilo pracovní vyučování. Oslovujeme pomocí techniky ty, kteří mají zájem, pomalu, nenásilně, ale myslím si, že se nám to daří. Máme i kariérní poradkyni pro školy, která se dětí zeptá, co by chtěly dělat, zájem zjistí i podle testu a pak jim ukáže práci v autoservisu, jak funguje právní kancelář a podobně. Je to trochu jiný způsob poradenství, dublujeme tady trochu stát, duální systém nám totiž stále nefunguje. Chceme, aby se děti mohly zajímat o to, na co mají talent, a ne aby za každou cenu pokračovaly třeba v rodinné tradici.

Ve vašich plánech byl i projekt stavby vlastního satelitu BD Sat? Jaký je stav nyní?
Potenciál dodávek do vesmíru je obrovský a my se k tomu snažíme připojit. Je to velké plus, když můžete říct, že vám něco létá ve vesmíru. Abychom získali certifikáty, že naše produkty ve vesmíru fungují, stavíme náš vlastní satelit BD Sat. V roce 2021 ho pošleme nahoru.

Zdroj: MMR