Vodní dům je zábavně naučné středisko, které informuje o důležitosti vody nejen pro člověka, ale pro přírodu jako celek. Ročně sem zavítají desítky tisíc návštěvníků všech věkových kategorií. „Samozřejmě nejpočetnějšími jsou rodiny s dětmi, chodík nám ovšem i senioři a hojné zastoupení mají školní výlety nejen na klasickou návštěvu, ale i na tématické exkurze, které tu zajišťujeme,“ říká Kateřina Zemanová, ředitelka Vodního domu. Jeho správu a chod zajišťují od začátku ochránci přírody z nedaleké Vlašimi.

Veškerou činnost tu lze shrnout do věty: „Vše o vodě pod jednou střechou.“ Moderní expozice představuje tváře vody od života ve vodě přes vodu v oblacích až po mokré osvěžení. V akváriích plují ryby, můžete si lehnout na polštáře v obřích škeblích nebo si zkusit, vyrobit mrak. Mikroskopy a zvětšené modely přibližují okem neviditelný svět pod hladinou, v další části expozice ožívá přírodní scenérie hlasy ptáků a žab. Vše o pitné vodě a jejím koloběhu se můžete dozvědět v sekci Nekonečná cesta vody. A dětem se budou líbit vodní hrátky v atriu Vodního domu. O úloze vody v krajině poučí informační panely naučné stezky v okolí domu. Je toho ale mnohem více.

close info Zdroj: MMR zoom_in

Vodní dům byl postaven v letech 2014 až 2016. „Vznikl doslova na zelené louce, předtím tu nic podobného nebylo. O myšlence jeho vzniku se ale mezi ochránci přírody ve Vlašimi debatovalo už od roku 2009. Takhle velký projekt s sebou nese obrovské množství administrativních povinností. Dopředu bylo nutno mít rozmyšleno, co a jakou formou chceme návštěvníkům sdělit. Vymýšlelo se téma expozice, jaké tady budou exponáty a podobně. I když se to nezdá, vše bylo časově náročné. Architektonická soutěž na podobu Vodního domu byla vypsána někdy na přelomu let 2009 a 2010. Když se pak naskytla příležitost zažádat o evropskou dotaci, ochránci přírody neváhali a postrčili celou myšlenku dále k úspěšnému konci,“ říká ředitelka Kateřina Zemanová.

Celý projekt stál více než 60 milionů korun, Evropská unie přispěla obrovskou částkou, dotace činila téměř 51 milionů korun. Šest milionů platil ze svého rozpočtu ČSOP Vlašim, zbytek zaplatil Státní fond životního prostředí.

Oblíbený cíl výletů 

Vodní dům má za sebou čtyři roky od otevření a stal se oblíbeným cílem výletů i školních exkurzí. „Největší návštěvnost jsme zaznamenali v roce 2018 – tehdy od května do konce října bylo poměrně veliké teplo a přijelo k nám téměř 30 tisíc návštěvníků, což jsme nečekali. Jak to bude letos, uvidíme, určitě to bude kvůli několikaměsíčním problémům s koronavirem slabší, ale lidé k nám už zase našli cestu. Například vloni jsme připravili 174 programů pro školy, kterých se zúčastnilo přes 3 600 žáků,“ popisuje ředitelka.

Nově tu mají v nabídce i exkurze na „nedokončené prvorepublikové mosty“, které nejsou pro běžné turisty legálně přístupné kvůli velmi přísným omezením, panujícím v oblasti vodárenské nádrže Švihov.

Ve Vodním domě myslí do budoucna. „Nyní pracujeme na několika nových infopanelech. V plánu máme doplnění venkovního areálu o zázemí pro výukové programy včetně nových interaktivních prvků. V budoucnu budeme obměňovat i vnitřní část expozice,“ říká Kateřina Zemanová.

close Projekt v číslech: Vlašim info Zdroj: MMR zoom_in

Před návštěvou Vodního domu se jednotlivci nemusejí objednávat, ředitelka ale doporučuje provést rezervaci v případě větších skupin a především školních kolektivů. Otevřeno mají vždy od úterý do neděle, v pondělí je zavřeno.

Den otevřených dveří 

Svou činnost představí ochránci přírody z Vlašimi také při dni otevřených dveří, který se uskuteční 19. září od 9 do 17 hodin ve Vodním domě v Hulicích. „Akci pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Návštěvníkům představíme celou šířku naší činnosti, a to nejen Vodní dům, ale i naši organizaci ČSOP Vlašim. Zhlédnout mohou i další podpořený projekt z fondů EU – Včelí svět. Bohatý program nabídne i dílničky pro děti, rýžování zlata, přijede také blanický rytíř,“ dodává Kateřina Zemanová.

Kateřina Zemanová: O činnost vlašimských ochránců přírody je velký zájem

Kateřina Zemanová vystudovala učitelství, pochází ze severočeského Libercea do Zruče nad Sázavou se přestěhovala před 13 lety. Před pěti lety se stala zaměstnankyní ČSOP Vlašim jako lektorka výukových programů. Vodní dům v Hulicích jí říká „paní ředitelko“ třetím rokem, v roce 2016 stála u jeho otevření.

close Kateřina Zemanová je ředitelkou Vodního domu v Hulicích, který byl otevřen v roce 2016 info Zdroj: Deník/Jiří Macek zoom_in Vodní dům – návštěvnické středisko EVL Želivka je unikátní objekt, prostor, který by ale nevznikl bez evropské dotace, že?
Přesně tak. Zapojení do Operačního programu Životní prostředí v rámci fondů EU byl skvělý počin vlašimských ochránců přírody. To, že se podařilo získat dotaci 51 milionů korun na stavbu Vodního domu z celkových 60 milionů, je úžasné. Kdyby nebylo evropské dotace, těžko by něco podobného vzniklo. Díky generálnímu partnerovi, společnosti Veolia, jsme měli na vstupní kapitál. Investice byla obrovská a v našich silách by rozhodně nebylo dát takovou částku dohromady.

Vy nejste jen ředitelkou Vodního domu, ale i členkou ČSOP Vlašim. Jak byste popsala činnost vlašimských ochránců?
Provozujeme Podblanické ekocentrum ve Vlašimi, které pořádá nejen denní a pobytové výukové programy pro děti. Ve Vlašimi provozujme také paraZOO, což je expozice zraněných živočichů, kteří nemohou být vráceni do volné přírody. V Pavlovicích máme záchrannou stanici právě pro zraněné živočichy z volné přírody. Pak je tu středisko péče o zeleň. Jeho hlavní náplní je starost o zeleň ve městecha mimo les. Sázíme stromy, pečujeme o louky, mokřady a další cenné lokality. U Krasovic za obcí Kondrac stojí Dům přírody Blaníku, který představuje CHKO Blaník. No a pak je tu Vodní dům v Hulicích. Ale je toho daleko více.

Vaše organizace očividně není pouze parta nadšenců, která se o víkendu sejde a sebere nepořádek v příkopu, převede žabičky přes cestu. Vy to popisujete, jako když jste fabrika…
Jsme jedna z největších základních organizací ČSOP v republice, máme velké množství příznivců a členů, kteří pomáhají nejen na brigádách. Členská základna ČSOP Vlašim čítala na konci loňského roku 238 členů. Máme několik středisek, naše práce je komplexní, můžeme se pouštět do větších projektů. Letos slavíme 30 let od založení. O naši činnost je velký zájem a veřejnost nás vnímá velice pozitivně jako odborníky a partnery pro města a další organizace.

Zmínila jste záchrannou stanici, napadne vás nějaký zajímavý příběh?
Hodně sledovaný byl příběh zraněného orla mořského, který se popral se svým sokem a spadl do Blanice. Souboj viděli turisté, volali k nám na pohotovostní linku, vyjela naše zvířecí záchranka a orla jsme zachránili, ošetřili a po delší době, kdy byl uzdravený, jsme ho vypustili do volné přírody. Jeho pohyb sledujeme a víme, že zahnízdil, našel si partnerku a má se dobře.

Vnitřní expozice Vodního domu představuje různé podoby vody, věnuje se přírodě v evropsky významné lokalitě Želivka a nezapomíná ani na historii stavby naší největší vodárenské nádrže Švihov. Je tu ale i atrium s různě stříkající vodou. Kolem budovy naučná stezka a rybníček. Jaké je vaše oblíbené místo?
Jezírko.

Proč?
Vytvořila jsem si k němu jakýsi citový vztah. Celou dobu ho provázejí určité peripetie. Krátce po otevření areálu jsme zjistili trhlinu ve fólii po uvolněném kořenu, který byl připevněn u dna. Ke všemu se ještě přidalo prasklé průhledové sklo. Nepříjemnosti se nám nevyhnuly ani letos, kdy před pár týdny došlo k havárii na ovládání odtoku a celé jezírko vyteklo. Při jeho opravě a čištění jsem tu týden běhala v holínkách a pomáhala. Teď už je vše v pořádku, dosázeli jsme další vodní rostliny a doufáme, že se nic podobného nebude opakovat. Občas k němu po zavíračce zajdu, sednu si na lávku a jen tak pozoruji ryby pod hladinou.

Co vás tady baví nejvíce?
Různorodost. Mám na starost nejen provoz, ale přijdu do kontaktu i s návštěvníky. Pořádáme akce pro veřejnost, občas učím výukové programy pro školy, což je moje původní profese. Baví mě exkurze na nedalekou hráz, a potěší mne když se třeba dostaví ti, kteří pamatují ještě doby před stavbou. Tahle práce je poměrně hektická, ale ve třech lidech, s údržbářem a uklízečkou to tu zvládáme. Tohle místo je moje srdeční záležitost.

close info Zdroj: MMR zoom_in