Ministerstvo dopravy nicméně doporučuje výměnu neodkládat. Varuje před hrozícím zahlcením úřadů na přelomu letošního a příštího roku. Stejně tak by podle úřadu lidé neměli otálet s technickou prohlídkou.

Toleranční období šest až sedm měsíců (dle typu) se vztahuje vedle řidičských průkazů i na platnost pravidelného školení, profesní způsobilosti, kontrolu tachografů či technické kontroly.

„Pro občana to znamená, že na vyjmenované doklady, kterým uplynula platnost, se bude hledět jako na platné, zejména se jedná o řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidičů,“ uvedlo ministerstvo. Pokud například platnost řidičského průkazu vypršela 30. března, je novým nařízením automaticky prodloužena do 30. října.

Prodloužení lhůt se nevztahuje na karty řidiče do digitálního tachografu, jejichž platnost je nastavena v čipu každé z nich. Ty s prošlou platností nemají funkční čip, na který se nahrávají data o činnosti řidičů.

Provádění technických prohlídek, respektive lhůta pro technické prohlídky a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla s datem uplynutí termínu platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 je rovněž prodloužena o sedm měsíců.