V případě, že v době, po kterou bude brexit odložen, by britský parlament potvrdil už třikrát odmítnutou dohodu o spořádaném odchodu z EU, opustí Británie unii k prvnímu dni následujícího měsíce, měl by rozhodnout summit.

Pokud by ale Británie byla členskou zemí EU k 22. květnu a neuspořádala by evropské volby, odešla by následně z EU k 1. červnu, má se údajně také rozhodnout na vrcholné schůzce. Odklad brexitu totiž podle dokumentu, do kterého měla ČTK možnost nahlédnout, nesmí „podkopat standardní fungování evropských institucí“.

O budoucnosti v přechodném období

Šéfové států a vlád 27 zemí evropského bloku také opět zopakují, že není možné otevírání samotného textu této dohody, která upravuje základní okolnosti brexitu, jako je finanční vyrovnání, práva občanů či režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Dohoda také zavádí přechodné období, v němž mají obě strany jednat o budoucích vztazích.

O budoucnosti bude možné jednat právě až v přechodném období, kdy už Británie nebude členskou zemí, v řadě ohledů se ale pro firmy ani občany nic nezmění. Ohledně podoby budoucích vztahů by měl dát summit najevo, že EU27 je připravena - pokud se vyvine pozice britské strany - upravit text už domluvené politické deklarace, která popisuje, jak si obě strany společně budoucnost představují.

Navržený text závěrů středečního summitu také připomíná britský závazek jednat v „tomto jedinečném období“ konstruktivně, odpovědně a v duchu upřímné spolupráce. Británie by se proto měla zdržet jakýchkoliv kroků, které by mohly ohrozit cíle unie.