"Komise neprokázala, že je tato směs odpadem, a že se tedy v případě jejího převzetí jednalo o přepravu odpadů, kdy lze v určitých případech požadovat zpětné převzetí," uvedl dnes Soudní dvůr EU. Upozornil na to, že "pouhá skutečnost, že je (sporná) látka vyrobena z odpadů, neumožňuje prokázat, že je sama odpadem".

"ČR tedy nevzniknou žádné náklady, s nimiž by bylo spojeno požadované zpětné převzetí dotčené směsi," sdělil ČTK k rozhodnutí Soudního dvora mluvčí české diplomacie Michal Bucháček. Podle něj je rozhodnutí konečné a nelze se proti němu odvolat.  

Evropská komise ve sporu, který se táhl od roku 2011, dala zapravdu polské straně, také podle ní šlo o odpad. Podle českých úřadů zásilka ale obsahovala palivovou směs TPS NOLO, vyrobenou za použití kalů ze sanace ostravských lagun. Šlo o látku složenou z kyselého dehtu z rafinace ropy, uhelného prachu a oxidu vápenatého.

Směs byla uložena v Katovicích

Na přelomu let 2010 a 2011 jistá česká firma 20 tisíc tun této směsi dovezla do Polska, částečně byla uložena v Katovicích. V září 2011 se na české ministerstvo životního prostředí kvůli tomu obrátily polské úřady s tím, že směs byla do Polska dovezena v rozporu s unijnímu pravidly pro přepravu odpadů.

Komise na záležitost poprvé upozornila v listopadu 2014 a Česko zažalovala o necelé dva roky později.