Na posledním prosincovém zasedání se shodla, že v takovém případě vyhlásí pro britské občany žijící a pracující v České republice přechodné období do konce roku 2020, aby měli dostatek času vyřídit si pobytové oprávnění a pracovní povolení pro občany třetích států. Tím získá jistotu 8000 Britů, kteří by se po březnu 2019 mohli ocitnout v nelegálním postavení. Obdobný postup vláda očekává od britské strany vůči zhruba 37 tisícům Čechů žijících v Británii.

Změnový zákon

Zároveň všichni ministři dostali úkol předložit do 21. prosince návrhy legislativních změn, které bude nutné v případě odchodu bez dohody schválit. Výsledkem bude jeden velký změnový zákon, tzv. lex brexit, který vláda projedná 7. ledna 2019.

Jiří Korbel z resortu vnitra upřesnil, že navrhovaná právní úprava bude koncipována jako dočasná a bude upravovat přechodné období do konce roku 2020, případně do doby, než bude ratifikována dohoda o vystoupení Spojeného království z EU. Deník oslovil všechny resorty, aby zjistil, jaké návrhy legislativních změn poskytly ministerstvu vnitra ke zpracování. Výsledek je však víc než chudý.

Ministerstva životního prostředí, obrany, zemědělství, pro místní rozvoj a spravedlnosti uvedla, že neodeslala nic.

„Žádná podstatná opatření nejsou třeba. Vojenská spolupráce s Velkou Británií bude pokračovat na bázi NATO,“ sdělil například mluvčí resortu obrany Jan Pejšek. Podobně Vladimír Řepka za resort spravedlnosti konstatoval, že právní vztahy budou řešit již uzavřené mezinárodní smlouvy. Školství a finance odmítly před vládní schůzí své záměry komentovat.

Jiří Korbel potvrdil, že připravovaný zákon by měl řešit zejména otázky spojené s pobytem, uznáváním kvalifikací, veřejným zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením apod. Nejvíc práce bude mít ministerstvo práce a sociálních věcí, které musí poskytnout podporu českým občanům. „Cílem je umožnit, aby doby pojištění získané v Británii mohly být zohledněny pro účely nároků na české dávky sociálního zabezpečení,“ říká Vladimír Dostálek z tiskového odboru tohoto resortu.

Ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že připravuje otevření Generálního konzulátu ČR v Manchesteru, který bude nápomocen českým občanům v otázkách brexitu a jeho dopadů.

Pracovním právem se chystají v lex brexit zabývat i ministerstva kultury a zdravotnictví. Konkrétně se to týká uznávání kvalifikací lékařů, restaurátorů či archeologů.

Lékaři a filmaři

„Ministerstvo zdravotnictví řeší i přístup Britů ke zdravotní péči v České republice a dostupnosti léčivých přípravků,“ říká mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Mimo jiné to znamená, že úřad se bude snažit zabezpečit, aby nevázly dodávky léků.

„Z hlediska autorského práva lze za prioritu označit zachování vysoké úrovně ochrany autorských práv,“ odpověděla za ministerstvo kultury Petra Hrušová s tím, že by se tyto vztahy měly řídit i dřívějšími mezinárodními smlouvami. U audiovizuálních služeb pak budou muset provozovatelé z Velké Británie požádat o licenci.

Brusel plán má

Evropská komise zveřejnila krátce před Vánocemi „záchranný“ plán, který má předejít nejhorším důsledkům tvrdého brexitu.

Jeho základem je jakási doba hájení pro britské občany a firmy, která by měla trvat do konce roku 2019. A to i v případě, že Londýn odejde z EU 29. března bez dohody.

Britští občané žijící v EU ve chvíli brexitu budou moci na jejich území nadále pobývat legálně. Budou dostávat penze i zdravotní pojištění.

Dopravci budou moci dále dopravovat zboží do EU a z EU do Británie. Také letecké společnosti se sídlem ve Spojeném království budou moci létat z a do Unie. Nikoli však mezi letišti ve státech EU. „Záchranný balíček“ musí schválit 27 států EU.