I když byly místnosti správně označené, někteří voliči tápali, kam jít. "Nevím, proč se volební místnosti změnily. Celý život jsme chodili nalevo a teď jsme museli budovu obejít doprava. Je to bordel," zlobila se jedna z voliček.

Pořadatelé voleb ale neměli jinou šanci. "Ke změně volebních místností pro okrskové volební komise č. 20, 21, 30 a 32 na 1. Základní škole na Skalce došlo vzhledem k reorganizaci učeben. V místnostech, kde se volilo doposud, byly vybudovány počítačové učebny, kde jsou napevno zabudovány rozvody a umístěna veškerá technika," vysvětlil Jaroslav Krajc, vedoucí organizačního odboru chebské radnice, který má v Chebu na starost organizačně-technickou část voleb.