Hlavní roli v něm ztvárnil Kryštof Hádek, který je podle scenáristy a režiséra Václava Křístka skvělým Karlovým představitelem. „V každém hraném projektu jsou ve scénáři momenty, které sice můžete důkladně popsat, ale jejich tajemství rozklíčuje teprve herec. Pohled, úsměv, povzdech, výkřik do tmy… Právě tyto nepojmenovatelné důležité momenty zvládl Kryštof hned bravurně. On má talent od boha," říká Křístek. „Role pro mě byla, jak se někdy klišovitě říká, výzva. Vlastně není vůbec jednoduché nevypadat ve všech těch velkých a těžkých kostýmech směšně. Hrát vladaře pak může někdy svádět až k jakési trapnosti. Navíc, náš národ je na Karla IV. pyšný. A myslím, že právem. Takže to není jednoduché ani z pohledu očekávání. Raději jsem nad tím už později nepřemýšlel, abych nepropadl nějaké trudomyslnosti," okomentoval Hádek.

Ve filmu se vracíme do července 1346. Poblíž města Rhens se scházejí kurfiřti římské říše k volbě nového krále. Jediným kandidátem je markrabě moravský Karel. Každý z volitelů má důvody, proč mu hlas dát i nedat. Jazýčkem na vahách je Karlův otec český král Jan Lucemburský, dlouholetý spojenec dosavadního císaře Ludvíka Bavora, proti němuž je volba namířena. Oba Lucemburkové otec i syn byli dlouhá léta v ostrém sporu, jehož počátek i průběh vypráví druhá dějová linie filmu.

Prosil na kolenou

„Informace o Janu Lucemburském jsem měl povrchní," předesílá jeho představitel Stanislav Majer. „Strávil jsem nad ním čas s historikem Zdeňkem Vaškem a postupně jsme přicházeli na to, že v Čechách byl sice vnímán jako král cizinec, ale choval se tak na základě jistých okolností. A v tomto byl pro mě Janův odměřený vztah k Čechům velmi pochopitelný. Najednou mi začal být sympatický." A to prý herec původně tvůrce prosil na kolenou, aby do role Jana vybrali někoho jiného. „Neuměl jsem si totiž představit, že tuto obrovskou postavu českých dějin lze smysluplně zahrát!"

Karlovu matku, Elišku Přemyslovnu, hraje Hana Vagnerová, pro niž je příběh filmu zajímavý hlavně díky vztahu její hrdinky a Jana Lucemburského. „Obě postavy se zároveň milují i nenávidí. Jsou to ale panovníci, takže veškeré emoce musí držet na uzdě. A v tomto ohledu jsou i perfektně vystavené dialogy," podotýká. „Protože ve filmu vystupují reálné historické postavy, klíčové bylo najít cestu k tomu, aby nezůstaly jako neživé ikony, ale dostalo se jim i lidského rozměru."

Souhlasí s tím i Tereza Voříšková, jež vytvořila roli první Karlovy manželky Blanky z Valois. „Ve snímku sice nemá takový prostor, jako Karel IV. a Jan Lucemburský, ale díky svým činům a životním postojům je jedním z hlavních hybatelů záležitostí, které daly do pohybu celou říši," uvádí.

Ač se tvůrci snímku snažili vycházet z Karlových životopisných faktů, nelze se při žádném podobném projektu, jak doplňuje režisér Křístek, vyhnout zjednodušení. Snímek chce předně částečně splatit pomyslný dluh skutečnosti, že se tuzemská audiovizuální hraná tvorba osobnosti našeho nejslavnějšího panovníka až na pár výjimek spíše vyhýbala.