Drak Čmoudík, postava pohádkové knížky autorů Petra Šišky a Dušana Rapoše, která symbolicky spojuje české a slovenské čtenáře, by se měl na filmová plátna podívat 24. října.

Zastupitelstvo kraje se před nedávnem rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci v maximální výši jednoho milionu korun na projekt Československé filmové pohádky Když draka bolí hlava, s časovou použitelností od 1. ledna do 31. prosince letošního roku.

„Díky Čmoudíkovi přechází čeština plynule do slovenštiny a naopak. Příběh pohádky Když draka bolí hlava je aplikovatelný na celou řadu světových lokalit a je velký předpoklad, že film i kniha mohou oslovit i řadu zahraničních producentů,“ řekl k pohádce Petr Šiška.

Lokality pro natáčení zvolili filmaři například na Javorovém, Ostrém, v Třinci, v pralese Mionší i v Hrčavě. Chybět nebudou ani filmové ateliéry na Barrandově, kde tvůrci vytvoří dračí jeskyni.

V důvodové zprávě se například uvádí, že přítomnost filmové produkce v destinaci umožní regionům využít zvýšeného mediálního zájmu, ale také vytvářet produkty cetovního ruchu založeném na filmovém příběhu.

Dle dosavadních průzkumů navštěvují turisté velmi rádi lokace, které jsou spojené s určitým filmem či televizním seriálem. Dalším plusem je podle navrhovatelů nejen podpora československé spolupráce, ale také připomenutí stého výročí vzniku Československa.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na částku 28,3 milionu korun a předpokladem je, že projekt bude v plné výši uhrazen z cizích zdrojů.

I kvůli natáčení této pohádky doprovázel Petr Šiška starostku Třince Věru Palkovskou na její návštěvě partnerského města Žiliny. Setkali se zde s župankou Erikou Jurinovou a následně i s primátorem města Žilina Igorem Chomou. Pohádka se bude natáčet právě v blízkosti Žiliny na Budatínském hradě.

Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než jeden milion korun, konečná výše dotace se úměrně sníží a dotace bude ve výši celkových uznatelných nákladů.

Pokud ovšem skutečné uznatelné náklady projektu překročí hranici jednoho milionu korun, konečná výše dotace se nezvýší.