Nestává se tak často, aby se v soutěži karlovarského filmového festivalu sešlo tolik žánrů. Co příběh, to jiné uchopení, dokonce jiný formát, černobílý vizuál i animace vložená do hraných pasáží. Byla radost se na ně dívat. Přesto měly něco společného - v různých podobách se opakovala a doplňovala dvě zásadní témata: Jak těžké je žít, když se narodíte v nesvobodné nebo sužované zemi. A nesnadné být šťasten, když jste osamělí a zranitelní.

Boj o lásku i existenci

Patří sem mladý hrdina z íránských Prázdných sítí, který o svou lásku i důstojnou existenci bojuje při drsném nelegálním rybolovu, což je za daných okolností jediná možnost lepší obživy. Svádí ovšem nerovný boj jak s bezohlednými „bosy“ těžícími z existenční tísně podobných mladíků, tak s bohatým nápadníkem své dívky, po kterém pošilhávají její rodiče.

Eliška Křenková si za výkon ve filmu Úsvit vysloužila modrý polodrahokam
Máme problémy s jinakostí, soudí oceněná herečka Eliška Křenková

Nový život i vnitřní klid se snaží ve filmu Tanec na okraji sopky křísit z trosek po výbuchu v bejrútském přístavu (2020) tamní občané i členové filmového štábu, kteří o neštěstí točí film. Na každém kroku však narážejí na překážky – byrokratické (natáčení komplikují navrch covidové lockdowny) i lidské, protože bolesti po zemřelých či traumatizovaných bližních se tu na jednom místě sešlo až příliš mnoho. Naději zosobňují dvě odzbrojující dívenky-dvojčata, která vnášejí na plac dětskou nevinnost a úsměvné komentáře každodenních trpkých situací.

Koláčky štěstí

O své štěstí i lepší spánek bojuje mladá Afghánka v americkém černobílém snímku Fremont, které se po změně režimu ve své zemi podařilo jako jediné z rodiny odletět a hledat lepší život v americké Kalifornii. Bývalá tlumočnice v americké armádě se ve Fremontu živí prací v čínské továrně na „koláčky štěstí“, jejichž subtilní papírky s přáním dělají lidem radost, ona sama ale dlouhé noci nespí a duši trápenou steskem i kulturním šokem léčí u psychoterapeuta. Její křehký příběh dojímá o to víc, že v něm režisér Babak Jalali střídá melancholii s jemným humorem.

Zamyšlení nad tím, zda umíme být sami sebou, i okouzlující černý humor, jak to umí jen Seveřané, nabízí švédská Hypnóza. Její ústřední pár je ztělesněním toho, jakou vnitřní samotou a neporozuměním může člověk trpět, i když žije v páru. Sama naopak tráví dny a hlavně noci na tzv. Dark webu, kde se kradou data, šifruje a mažou stopy, hrdinka bravurně natočeného hororu Red Rooms. Záhadnou hackerku sice fascinuje zlo a krutost, ale přesto díky své schopnosti pohybovat se v tomto temném internetovém světě zasáhne významně do vyřešení kauzy s vrahem tří dívenek.

Hledání víry i důstojnosti

Skutečný obsah slova víra hledají ve svých neutěšených dnech málomluvný Antimo v italském snímku Vítr vane, kam chce a také obyvatelé hornického městečka sužovaného častými pracovními úmrtími, do jejichž životů zasáhne příchod podivného cizince. Sedmdesátileté bývalé učitelce v bulharském snímku Blažiny lekce se poté, co ji podvodníci připraví o úspory, začnou pod tlakem samoty, nezájmu a tísnivých existenčních okolností hroutit její mravní zásady.

Ewan McGregor převzal na karlovarském festivalu cenu a přivezl film natočený s dcerou
Ukázal nový film i knír. Dcera bude psát jen pro mě, žertoval ve Varech McGregor

Také hrdinové dvou českých zástupců v soutěži zápasí o své štěstí, svobodnou duši a pochopení bližních – Helena v Úsvitu hledá na pozadí budovaného korporátu a sobeckých manažerských vizí porozumění pro člověka, který "vybočuje", kočovný herec Mour v adaptaci Topolova románu Citlivý člověk zase na svých klikatých, fantaskních cestách spěje ke zmoudření. 

Tvůrci těchto příběhů dali do filmů často osobní zkušenost, tvůrčí nápady i empatii vůči svým hrdinům bojujícím v čím dál méně pochopitelném světě o své sny. Některým ani nebylo - kvůli poměrům ve své zemi - dopřáno přijet do Karlových Varů. Křišťálový glóbus mohou vyhrát jen někteří. Mimořádně dobrá kolekce (snad jen s výjimkou španělského upovídaného Holky jsou v pohodě, na nějž člověk v mžiku zapomene) si ale zaslouží poklonu celá. Stejně jako ti, kteří je pro letošní karlovarský ročník vybrali.