Podpora bude podle předsedkyně rady fondu Heleny Bendové směřovat do těch oblastí českého filmového průmyslu, které potřebují jako první urychlený restart, tedy na znovuotevření kin, vývoj audiovizuálního díla včetně hraných seriálů a do distribuce.

"Vzhledem k tomu, že v současné chvíli je rozhodující rychlost opatření, bude rada výzvu pro kina a na distribuci rozhodovat výjimečně bez expertních analýz," dodala Bendová.

V první mimořádné výzvě je 50 milionů korun a je určená pro kina. Jde o podporu znovuotevření kin, primárně zajištění bezpečnosti provozu v souvislosti s epidemií covid-19, propagaci českých a evropských filmů a dalších činností potřebných pro provoz kina. Další výzva je určená pro vývoj filmu, k dispozici je v ní 20 milionů korun. Je společná pro vývoj hraných celovečerních filmů, dokumentů a hraného seriálu s nezávislým producentem.

Film Špinavá dohoda (Raw Deal) z roku 1948
Noir Film Festival – ve stejný čas, na stejném místě

V nově vyhlášené průběžné výzvě na distribuci filmu byl zůstatek přibližně pět milionů korun navýšen o dalších pět milionů. S ohledem na potřebu rychlé podpory kinematografie se rada stejně jako v případě kin rozhodla výjimečně rozhodovat bez expertních analýz.

Rada Státního fondu kinematografie (SFKMG) kromě mimořádných výzev vyčlenila 12 milionů do rezervy určené na pomoc pro již dříve podpořené a nyní ohrožené projekty. Rezerva je určena napříkladna distribuční projekty, které již podporu obdržely, nicméně jejich kampaň byla přerušena epidemií, a budou mít proto výrazně zvýšené náklady.

Na podporu jde 300 milionů

SFKMG je největším podporovatelem tuzemské kinematografie. Z rozpočtu ministerstva kultury má ročně téměř miliardu korun, 800 milionů jde na filmové pobídky a 182 milionů na původní domácí tvorbu. Zhruba stejnou částku fond dostává z televizní reklamy, z licence některých filmů či z prodaných vstupenek do kina. Na podporu české kinematografie tak ročně dá přes 300 milionů korun.

Orlando Bloom ve snímku Carnival row, který se natáčí v Česku.
Kdo a jak točí. A co osud kin?

Loni se pobídky kvůli velkému zájmu vyčerpaly už v červenci, stát příspěvek poté navýšil o 500 milionů korun. Díky filmovým pobídkám zahraniční filmové štáby a s nimi spojené investice přinesly do Česka loni devět miliard korun, skoro dvakrát tolik co v předchozím roce.