Marie Terezie je nejrozsáhlejší mezinárodní koprodukční projekt České televize, na kterém se podílí rakouská ORF, slovenská RTVS a maďarská MTVA. Třetí díl série pod vedením režiséra Roberta Dorhnelma zachycuje posledních dvacet let života habsburské panovnice. Jde o období takzvané sňatkové politiky, výchovy Marie Antoinetty pro francouzský trůn a cesty Josefa II. k převzetí moci.

Na slavkovském zámku se tak v roli panovnice ukázala herečka Ursula Straussová a jako její manžel František Štěpán Lotrinský Vojtěch Kotek. Dále také herci David Švehlík nebo Tatiana Pauhofová.

Atmosféru slavkovského nádvoří doplňovaly desítky lidí v dobových kostýmech a historické kočáry či vojáci na koních.

Celý projekt líčí osud ženy, která se nejen souhrou historických okolností, ale i svou pílí a odhodláním stala hlavou habsburské říše, obstála v boji o trůn, o udržení celistvosti státu a položila základy tolik potřebné modernizaci habsburského impéria, v níž pokračoval její nástupce Josef II.. Marie Terezie, jedna z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy, po více než 40 let úspěšně vládla říši, rozkládající se na území dnešních 12 evropských států.