Na obrazovkách ČT2 se má objevit už na konci tohoto roku. „Když jsme se před dvaceti lety s docentem Luďkem Galuškou setkali při natáčení jednoho filmu, shodli jsme se, že by bylo bezvadné natočit rozsáhlejší snímek o Velké Moravě," zavzpomínal režisér Maxmilián Petřík.

Vhodná doba nadešla až letos. Scénář zpracovali archeolog Luděk Galuška, režisér Maxmilián Petřík a scenárista Tomáš Kapras. První záběry koncem června vznikaly v Archeoskanzenu Modrá. „Hlavní náplní filmu je představit Moravu, a to od příchodu Slovanů v šestém století až po zánik Velkomoravské říše v desátém. Při natáčení bude přihlédnuto zejména k období Velké Moravy se zvláštním představením nejvýznamnějších mocenských center," přiblížil Galuška.

Ten bude hlavním moderátorem filmu, v němž zazní i odborné komentáře ředitele archeologického ústavu akademie věd Pavla Kouřila či vedoucího mikulčického archeologického pracoviště Lumíra Poláčka. Právě mikulčicko-kopčanské aglomeraci se bude věnovat druhý díl Boj o trůn Velkomoravské říše.

Do Mikulčic se filmaři vrátí po třech letech. „U příležitosti výročí příchodu zde točili hraný dokument o Cyrilovi a Metodějovi," dodal vedoucí mikulčického památníku František Synek.