O počátcích tradice přípravy betlémů a jejich odlišnostech v jednotlivých regionech České republiky vypráví obrazově poutavý a poetický dokument Po stopách českých betlémů. Snímek režisérky Michaely Fišer Rozbrojové vznikl v brněnském studiu a Česká televize ho uvede na Štědrý den v 16.50 na ČT2.

Učitel mravů. Marek Eben cepuje Matouše Rumla v pohádce Princeza a půl království
Vánoce na televizní obrazovce? Diváci uvidí Čertí brko i Ebena

„Snažili jsme se zachytit vývoj českého betlémářství, které ve světě nemá obdoby, od jeho počátků až po současnost,“ říká režisérka. „Betlémy, zejména ty papírové, se vydávají dodnes a těžko byste v jiné zemi našli tolik sběratelů a výrobců betlémů jako u nás. Bylo proto těžké vybrat jen některé, ale snad se nám povedlo najít ty nejkrásnější.“

Do Čech se betlémy dostaly s jezuitským řádem. První betlém vystavili jezuité v Pra-ze roku 1560 v kostele sv. Klimenta. Lidé si ho prohlíželi s úžasem. I proto jesličky patřily k prostředkům rekatolizace českého lidu.

Příběh pro všechny 

Do domácností se betlémy dostaly až po zákazu císaře Josefa II. vystavovat je v kostelích. Prostý lid si tak Ježíšův příběh začal připomínat soukromě, ale o to intenzivněji. Čeští betlémáři jesličky přizpůsobili místu, kde žili. Krajinu s potůčky a lesy smísili se svými představami o exotice, lidové kroje s orientálními oděvy. K pastýřům přidali řemeslníky a sousedy z vesnice.

Ledové království
Nejoblíbenější pohádka? U dětí vítězí Ledové království

Vznikly světové unikáty, jako jsou ústecké papírové gobelíny, králické dřevěné figurky, příbramští chlebáčci či skleněné betlémy, typické pro Železný Brod. V dokumentu nechybí mechanické betlémy z Jindřichova Hradce a Třebechovic pod Orebem.