Půjde o nejkomplexnější film, jaký za posledních dvacet let o Alfonsi Muchovi vznikl. Tvůrci vycházeli především z exkluzivní a doposud nepublikované korespondence, deníků a autobiografie. Diváci se tak dozví řadu méně známých detailů z jeho života, například kontrast mezi Muchovou slávou a osobní touhou, nahlédnou do děl současných umělců, které inspiroval.

„Jde o stylizovaný film s hranými prvky dokumentárního charakteru, kombinovaný s čistým dokumentem a animacemi, podpořený současným užitím filmových výrazových prostředků,“ upřesňuje režisér.

 Před kamerou vystoupili tvůrci, kteří se k Muchovu odkazu otevřeně hlásí a jejich dílo je známé a oceňované. Patří sem Stanley Mouse, přední tvůrce plakátů pro skupiny a hudebníky jako Janis Joplin, Grateful Dead či Jimi Hendrix, americký umělec Mear One, který se proslavil svou graffiti tvorbou i mimo streetartovou komunitu, japonskou linku prezentuje ilustrátor Yoshitaka Amano.

Slavnostní premiéra filmu proběhne 28. září v kině Lucerna. Diváci film uvidí od 1. října.