O scénář se tentokrát podělili režisér Tomáš Vorel a Pasta Oner, zasloužilý streetartista (jehož rad využili už předchozí Gympl), hudbu svěřili tvůrci Miku Trafikovi a raperovi Vladimiru 518. To se podepsalo pozitivně na výtvarné a hudební stránce filmu, jenž získal na autenticitě prostředí, v němž se hrdinové, stále náruživí sprejeři, pohybují. Půvabný šmrnc mají třeba už úvodní titulky, hrající si s písmeny na zdech a fasádách domů. Slabší je to ale tentokrát se scénářem. Oproti Gymplu, který bavil drzým nadhledem a stylizací postav, těkají autoři od sebeironie k vážně míněné moralitě, navíc vyprávění nedrží pohromadě. Ani Gympl neměl pevnou stavbu, tam se ale díky trefným postřehům ze životního stylu studentů a gymnaziálních praktik podařilo říci něco podstatného o jedné komunitě a středoškolském zákulisí.

Vejška bohužel jen rozvádí Gymplem nastolené povahy a motivy, chybí jí ale větší nadhled. Spíše se uchyluje ke klišé (chudý mladík bez konexí a tudíž bez studia, bohatý mladík kupující si vše - od seminárky až po hotelový pokoj, studentka vydělávající si u tyče, mladická hrdost odmítající komerční výdělky, otec zakoukaný do studentky), jež pouze popisují, místy takřka se zdviženým ukazováčkem, stav věcí. Nikam ale nemíří. Pokud nemáme za autorské sdělení považovat poněkud banální závěr o tom, že štěstí a životní šanci je třeba hledat mimo české stojaté vody…

Film, jenž nepřináší krom posunutí hrdinů do vysokoškolských let nic nového, tak působí s postupujícím časem stále nudněji a bez šance na to pochopit, o čem že to autoři vlastně vyprávějí. Petr Kocourek sice pokročil, nepije a nefetuje, jen touží studovat a najít dívku, Michal Kolman naopak notně pije i fetuje a dál využívá pozice synáčka ze zámožné rodiny. Jinak jsme ale znovu svědky nočních sprejerských akcí a honiček s policajty, výstupů s Petrovou matkou notoričkou (pravda, ve výborném podání Zuzany Bydžovské) či výjevů z rodinného zákulisí bohaté Kolmanovy rodiny. Celkový tvar se ve šňůře načrtnutých scén rozpadá a nikam nespěje. Neblaze se na tom podepisuje i režisérova neschopnost dotáhnout pointy a udržet stylovou jednotu. Zábavných replik se dočkáme minimálně (mezi ty vydařené patří Mádlovo: „To je poprvé a naposled, co pracuju!"), situací, pracujících s nadsázkou, jež selhávají, je ale víc (třeba demolice manželovy limuziny, kde přišlo fyzické nasazení Ivany Chýlkové vyloženě vniveč).

 VEJŠKA.  Kolman a Kocourek znovu na dlouhém sprejerském tahu (Jiří Mádl a Tomáš Vorel ml.).

VEJŠKA. Kolman a Kocourek znovu na dlouhém sprejerském tahu (Jiří Mádl a Tomáš Vorel ml.). Autor: Bio Illusion

Z herců si nejlépe vedou Jiří Mádl jako Kolman a Eva Josefíková v roli zkažené studentské femme fatale Julie, smutný herecký úděl připravil režisér paradoxně synovi Tomáši Vorlovi ml., neb jeho pozitivní hrdina nenabízí moc velký akční prostor. A tak nezbývá než přiznat, že Gympl byl jako podívaná silnější, zábavnější a trefnější, Vejška zůstala v jeho stínu.