Benito Albino Mussolini se narodil v roce 1915, ještě než se jeho otec dostal k moci, a zemřel v blázinci nedaleko Milána tři roky před diktátorovou exekucí. Těžký osud potkal i matku Benita mladšího Idu Dalserovou. Rovněž ta byla násilím držena v ústavu pro choromyslné poblíž Benátek, kde podle nepotvrzených zpráv zemřela v naprosté izolaci v roce 1937.

Historici sice o případu Idy Dalserové a jejího syna věděli, na veřejnost se ale příliš mnoho informací nedostalo. Až v nedávné době vyšly k této záležitosti dvě knihy a rovněž italská veřejnoprávní televize odvysílala ke konci loňského roku dokumentární pořad. To také dalo Bellocchiovi popud, aby se začal osudem Mussoliniho nežádoucího syna zabývat.

"Je to tragický příběh matky a syna odsouzených k živoření a smrti v ústavech pro mentálně postižené lidi," řekl režisér k připravovanému filmu. Zatímco ohledně Mussoliniova otcovství nepanují žádné pochyby, nejasnosti přetrvávají, zda se vůbec někdy s Idou Dalserovou oženil.

Zdálo se, že život Benita Albina se zpočátku bude ubírat v celkem běžném řádu, chlapec se dokonce stal námořníkem. Pak ho ale fašistické úřady nečekaně zadržely, stejně jako jeho matku, a oba uzavřely do ústavů pro duševně choré. Okolnosti smrti mladíka i jeho matky zůstávají zatím bez objasnění.

Bellocchio se do látky pustil navzdory tomu, že historické podrobnosti léta ukrývaného vztahu "duceho" a zdravotní sestry rakousko-maďarského původu jsou velmi strohé. Fašistický režim totiž téměř veškerou dokumentaci týkající se tohoto vztahu zničil.

Režisér nezastírá, že film nazvaný Vincere (Zvítězit) tedy bude především fikcí, byť založenou na několika reálných faktech.

"Ida byla velmi bojovná a houževnatá, dá se říci, že někdy až neporazitelná. Nevzdávala se, nehodlala přijmout úlohu opuštěné ženy," říká Bellocchio.

Příprava filmu se dostala do stadia scénáře, zatím ale není rozhodnuto, kdo obsadí hlavní role, ani kde se bude natáčet. Herci ale určitě budou z Itálie, zdůraznil režisér.

Marco Zeni, autor jedné z knih, které Bellocchia inspirovaly, dospěl k názoru, že Mussolini vědomě plánoval udržet někdejší vztah s Idou Dalserovou i existenci společného syna v naprosté tajnosti a měl v záměru tuto část své rodiny úplně vymazat.

"Týrání matky i syna nemělo konce. Byli vězněni a pronásledováni a drženi v izolaci od dalších členů Mussoliniho rodiny, a to navzdory tomu, že ani u matky, ani u syna nebyly zaznamenány známky jakékoli duševní poruchy," tvrdí Zeni.

Ve stejném roce, kdy přišel Benito Albino na svět, se jeho otec oženil s Rachele Guidiovou, ze svazku vzešli dva synové a tři dcery. Všeobecně se vědělo, že diktátor měl během tohoto manželství řadu afér s jinými ženami. Jedna z nich, Claretta Petacciová s ním také našla smrt, když je v roce 1945 dopadli italští partyzáni na severu Itálie při útěku ze země a popravili.