Projekt z dílny zmíněného fondu „Historie a budoucnost dokského kina Máj" totiž loni získal finanční podporu z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů", o který pečuje nadace Via.

Pátrání po minulosti

Cílem projektu bylo seznámit širší veřejnost s architektonickým a kulturním významem stavby, zmapovat její historii a získat podporu obyvatel města pro myšlenku obnovy. „Na počátku, když jsme se pouštěli do mapování historie kina, jsme ani netušili, jak pestrá je jeho minulost," vzpomíná jedna z autorek projektu Miroslava Bavorová a pokračuje:

„Zajímavý příběh jsme odkrývali, až během hledání. Projekt doprovázela šťastná shoda okolností, díky které jsme nacházeli nové a nové informace. Uvedla bych alespoň setkání s kurátorkou Galerie Gustava Fragnera v Praze Klárou Pučerovou. Chtěla jsem se poptat, nemá-li nějaké informace o architektu Karlu Hubáčkovi, který se kromě světoznámého vysílače na Ještědu významně podílel i na stavbě kina v Doksech, otevřeného v roce 1963. A měla jsem štěstí."

Kino je opravdu jedinečné

Klára Pučerová pak autory projektu utvrdila v tom, že dokské kino je skutečně jedinečné a že o této jedinečnosti by neměli vědět pouze historici a architekti, ale také obyvatelé a návštěvníci Doks.

Od ní se pak nadšení patrioti dostali k ostravskému historikovi umění Martinovi Strakošovi, který jedinečnost stavby popsal takto:

„Projekt z 50. let je nádherným dílem skupiny libereckých architektů pod vedením Karla Hubáčka. Spojuje v sobě technickou zdatnost i snahu vyjádřit architekturu moderními prostředky, tedy modelováním hmoty, utvářením dispozic a prostoru, využitím nových materiálů. Namísto těžkopádné bedny tvůrci posadili do prostoru vznášející se objekt s pozoruhodně modelovanou hmotou. Budova upomíná na prostředí nedalekého Máchova jezera s estetikou lodí, volných chvil a rekreace. Sám Karel Hubáček zdůrazňoval úlohu statiků, kteří využili železobetonovou skořepinovou konstrukci, aby překlenuli nestabilní podloží s agresivní spodní vodou." Dnešní podoba kina je do značné míry výsledkem přestavby v polovině osmdesátých let minulého století.

Když svítá naděje

Když se do Doks přijedete podívat, můžete se o kvalitách stavby přesvědčit na vlastní oči. Navíc si můžete zakoupit i brožuru „Hubáčkovo kino Máj v Doksech", která zájemce provede historií kina. Ostatně, nejde jen o historii, v letních měsících se v něm hraje šestkrát týdně.

Město Doksy se v minulém roce rozhodlo pro digitalizaci tohoto kulturního zařízení, čímž se vyslovilo pro jeho další existenci. Díky projektu podpořeného ČSOB se do velké míry podařilo obeznámit obyvatele s významem kina Máj. V blízké době bude potřeba provést jeho celkovou rekonstrukci. Zdroje financování teď nadšenci hledají. Jejich vůli posiluje fakt, že město letos vyčlenilo peníze zatím alespoň na obnovu střechy.

JANA LIBOROVÁ