"Mladí lidé by si měli uvědomit, že demokracie není samozřejmá, že je třeba o ni pečovat. Je to důležité zejména v době, kdy je oslabována. A k tomu v České republice dochází. Naše společnost se jakoby vzdává některých prvků demokratického systému. Politika se stává doménou antisystémových populistů, demagogů a xenofobů," uvedl ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.

Za 13 let existence projektu Příběhy bezpráví uspořádaly školy po celé České republice 7844 projekcí, kterých se zúčastnilo přes 320 tisíc žáků. Také letos se na stovkách základních a středních škol v listopadu uskuteční filmové projekce s besedami s pamětníky, historiky i filmaři s tematikou moderních československých dějin. Žáci dostanou tentokrát příležitost dozvědět se především, co předcházelo osudovým událostem z února 1948 a jaké byly jeho důsledky pro zemi na dalších 40 let.

Cena Příběhů bezpráví je výjimečná tím, že osobnosti nominují lidé do 30 let a laureáty vybírá studentská porota. Letos cenu dostane in memoriam František Rudl. V 70. letech díky svému zaměstnání v podniku zahraničního obchodu pašoval knihy z exilových nakladatelství do Československa. V roce 1978 podepsal Chartu 77 a dále ji šířil. V roce 1980 na něj StB vyvíjela stále větší tlak, v rámci akce Asanace byl vystěhován z Československa a zbytek života prožil v Rakousku.

Dvaasedmdesátiletý evangelický farář a někdejší disident Miloš Rejchrt se až do pádu komunistického režimu živil jako topič parních kotlů. Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77.V hledáčku StB se ale ocitl už dříve díky svým vazbám na sledované disidenty.

Dvaadevadesátiletá Anna Honová byla v 50. letech obviněná z opisování a šíření protistátních letáků, které se v potravinářské firmě, kde pracovala, přibalovaly do zásilek mířících do zahraničí. Dlouhé měsíce strávila ve vyšetřovací vazbě v obávané věznici v Uherském Hradišti. Celkem strávila ve vězení dva a půl roku, propuštěna byla v červnu 1952. Své politické postoje opět projevila v roce 1968, kdy byla jedním ze zakládajících členů regionální pobočky K 231.